ORDIN nr. 436 din 7 decembrie 2023privind aprobarea normelor și tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2024  Având în vedere:– prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției generale pentru sport nr. 10.557 din 7.11.2023,în temeiul art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 576/2023 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției Naționale pentru Sport,președintele Agenției Naționale pentru Sport emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă tarifele de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcția generală pentru sport, direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Sport și instituțiile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Orice dispoziție contrară prezentului ordin își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
  Elisabeta Lipă
  București, 7 decembrie 2023.Nr. 436.  +  Anexa nr. 1NORMEde folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate  +  Anexa nr. 2
  TARIFE
  de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare
  aflate în administrarea Agenției Naționale
  pentru Sport prin instituțiile subordonate
   +  Capitolul I Tarife de folosire a bazelor sportive  +  Articolul 1Tarifele de folosire a bazelor sportive sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos:
  - lei/oră -
  Nr. crt.Denumirea bazei sportive/refacere-recuperareA Acțiuni organizate de: - federațiile sportive naționale pentru loturi naționale și olimpice; - Agenția Națională pentru Sport și instituțiile aflate în subordine; - structuri sportive școlare și universitare cu personalitate juridicăB Acțiuni organizate de: - federațiile sportive naționale, altele decât pentru loturi naționale și olimpice; - alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii
  1.Sala Polivalentă București400 lei/h500 lei/h
  2.Sală protocol polivalentă100 lei/h150 lei/h
  3.Sală polivalentă sub 1.000 locuri150 lei/h250 lei/h
  4.Sală polivalentă peste 1.000 locuri300 lei/h500 lei/h
  4^1Sală polivalentă peste 1.000 locuri - acțiuni de pregătire200 lei/h250 lei/h
  5.Sală de sport - jocuri sportive 50 lei/h60 lei/h
  6.Sală de box, haltere, judo, lupte, scrimă, fitness, ergometre etc.35 lei/h45 lei/h
  7.Sală de gimnastică45 lei/h55 lei/h
  8.Teren de tenis în aer liber40 lei/h70 lei/h
  9.Teren de tenis/minifotbal acoperit45 lei/h75 lei/h
  10.Teren în aer liber de jocuri sportive40 lei/h60 lei/h
  11.Teren de fotbal200 lei/h350 lei/h
  12.Teren de minifotbal40 lei/h70 lei/h
  13.Teren de rugby40 lei/h150 lei/h
  14.Pistă de atletism cu sectoare în aer liber35 lei/h45 lei/h
  15.Sală de atletism cu pistă circulară45 lei/h55 lei/h
  16.Sală de atletism cu pistă dreaptă30 lei/h40 lei/h
  17.Poligon de tir până la 50 de metri/linie de tragere20 lei/h45 lei/h
  18.Poligon de talere aruncate din șanț/turn35 lei/h/o manșă45 lei/h/o manșă
  19.Sală de tir aer comprimat și glonț/tir cu arcul25 lei/h/linie tragere35 lei/h/linie tragere
  20.Patinoar acoperit300 lei500 lei
  21.Patinoar în aer liber200 lei400 lei
  22.Bazin de 25 m acoperit35 lei/culoar50 lei/culoar
  23.Bazin de 25 m în aer liber25 lei/culoar40 lei/culoar
  24.Bazin de 50 m acoperit60 lei/culoar80 lei/culoar
  25.Bazin de 50 m în aer liber45 lei/culoar60 lei/culoar
  26.Bazin de sărituri60 lei/h70 lei/h
  27.Bazin de polo în aer liber65 lei/h80 lei/h
  28.Bazin de polo acoperit80 lei/h100 lei/h
  29.Salină35 lei/30 min./grup*40 lei/30 min./grup*
  30.Hamam, saună mare, saună infraroșii, bazin de refacere - pachet de refacere200 lei/oră200 lei/oră
  31.Capsulă de oxigen35 lei/30 min./pers.40 lei/30 min./pers.
  32.Criosaună45 lei/pers.55 lei/pers.
  33.Bazin de înot contra curentului - 20 de persoane35 lei/30 min./grup*40 lei/30 min./grup*
  34.Bazin hidromasaj mic - 6 persoane40 lei/30 min./grup*40 lei/30 min./grup*
  35.Tecar/Winback35 lei/15 min./pers.40 lei/15 min./pers.
  36.Laser/Chattanooga35 lei/15 min./pers.40 lei/15 min./pers.
  37.Criomed - terapie locală cu laser35 lei/15 min./pers.40 lei/15 min./pers.
  38.Criosound - terapie rece35 lei/15 min./pers.40 lei/15 min./pers.
  39.Cryoair35 lei/15 min./pers.40 lei/15 min./pers.
  40.Masaj30 lei/45 min./pers.40 lei/45 min./pers.
  * Prin grup se înțelege maximum 10 persoane.
   +  Articolul 2Pentru alte spații care pot fi asimilate bazelor sportive și sunt destinate activităților sportive sau complementare acestora, conducătorii instituțiilor subordonate Agenției Naționale pentru Sport vor stabili prin decizie tarife diferențiate, ce vor acoperi integral cheltuielile de funcționare aferente.  +  Articolul 3În cazul în care solicitantul, în calitate de organizator al unei competiții sportive, realizează încasări financiare din vânzarea biletelor de intrare pentru spectatori, montarea reclamelor publicitare în sală sau terenul de sport, transmisii TV ale competiției, cuantumul se majorează prin negociere între părți.  +  Articolul 3^1Prin excepție de la dispozițiile art. 1 și 3, tarifele de folosire a Stadionului Național de Rugby «Arcul de Triumf» din cadrul Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf», în ramura de sport rugby, sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Denumirea bazei sportiveA. Acțiuni organizate de Federația Română de Rugby pentru loturile naționale și olimpiceB. Acțiuni organizate de: - Federația Română de Rugby, altele decât cele pentru loturile naționale și olimpice; - alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii, în ramura de sport rugby
  1.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»- Meci rugby competiție internă - 8.500 lei/competiție (6 ore)- Meci rugby competiție internă - 9.500 lei/competiție (6 ore)
  2.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»- Meci rugby competiție internațională - 12.000 lei/competiție (6 ore)- Meci rugby competiție internațională - 14.000 lei/competiție (6 ore)
  3.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»Teren central iarbă din stadion - pentru antrenamente rugby - 400 lei/orăTeren central iarbă din stadion - pentru antrenamente rugby - 700 lei/oră
  4.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»Teren antrenament sintetic - pentru antrenament rugby - 30 lei/orăTeren antrenament sintetic - pentru antrenament rugby - 100 lei/oră
  5.Stadionul Național de Rugby «Arcul de Triumf»Teren antrenament iarbă - pentru antrenament rugby - 40 lei/orăTeren antrenament iarbă - pentru antrenament rugby - 150 lei/oră
  (la 27-02-2024, Capitolul I , Anexa nr. 2 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 273 din 20 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024 )
   +  Capitolul II Tarife de cazare în hoteluri și alte spații de cazare  +  Articolul 4Tarifele pentru unitățile de cazare ale instituțiilor din subordinea Agenției Naționale pentru Sport sunt stabilite în funcție de dotările existente, confortul și serviciile oferite beneficiarilor, precum și condițiile specifice în care funcționează fiecare unitate corespunzătoare următoarelor categorii de clasificare, astfel:
  Categoria I- camere cu 1 și 2 paturi, garsoniere sau apartamente cu grup sanitar propriu; - televizor, aer condiționat, frigider etc.; - unitate de alimentație proprie
  Categoria I Hotel Sport Constanța- camere cu 1 și 2 paturi, garsoniere sau apartamente cu grup sanitar propriu; - televizor, aer condiționat, frigider, telefon etc.; - unitate de alimentație proprie
  Categoria II- camere cu 2 sau 3 paturi cu grup sanitar propriu; - unitate de alimentație proprie
  Categoria III- camere cu 2, 3 sau 4 paturi cu grup sanitar comun; - unitate de alimentație proprie/fără unitate de alimentație proprie
  Categoria IVCămin, căsuțe
   +  Articolul 5Tarifele de cazare în spațiile de cazare administrate de către direcțiile județene de sport și de cluburile sportive subordonate Agenției Naționale pentru Sport sunt următoarele:
  - lei/zi/persoană -
  Nr. crt.Categorie A Acțiuni organizate de: - federațiile sportive naționale pentru loturi naționale și olimpice; - Agenția Națională pentru Sport și instituțiile aflate în subordine; - structuri sportive școlare și universitare cu personalitate juridicăB Acțiuni organizate de: - federațiile sportive naționale, altele decât cele pentru loturi naționale și olimpice; - alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii; - Comitetul Olimpic și Sportiv Român; - Agenția Națională Anti-Doping; - Institutul Național de Medicină Sportivă
  1Categoria I3555
  2Categoria II3040
  3Categoria III2535
  4Categoria IV2025
   +  Articolul 6Tarifele de cazare în spațiile de cazare administrate de complexurile sportive naționale sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos.
  - lei/zi/persoană -
  Nr. crt.Denumirea complexului sportiv național aflat în subordinea Agenției Naționale pentru SportA Acțiuni organizate de: - federațiile sportive naționale pentru loturi naționale și olimpice; - Agenția Națională pentru Sport și instituțiile aflate în subordine; - structuri sportive școlare și universitare cu personalitate juridicăB Acțiuni organizate de: - federațiile sportive naționale, altele decât pentru loturi naționale și olimpice; - alte structuri sportive recunoscute în condițiile legii; - Comitetul Olimpic și Sportiv Român; - Agenția Națională Anti-Doping; - Institutul Național de Medicină Sportivă
  1.Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu“40,0055,00
  2.Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă“ Snagov35,0055,00
  3.Complexul Sportiv Național „Navasart“ - vile - căsuțe30,00 25,0045,00 35,00
  4.Complexul Sportiv Național „Poiana Brașov“45,0055,00
  5.Complexul Sportiv Național „Piatra Arsă“ - hotel - Vila Cornu45,00 25,0060,00 35,00
  6.Complexul Sportiv Național „Bascov-Budeasa“ - hotel - căsuțe35,00 25,0045,00 35,00
  7.Complexul Sportiv Național „Orșova“25,0045,00
  8.Complexul Sportiv Național „Izvorul Mureșului“35,0045,00
  9.Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană“ - hotel - Complex Stibina35,00 25,0045,00 35,00
  10.Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf“5065
   +  Articolul 7(1) Pentru unitățile de cazare care dețin garsoniere și apartamente, tariful de cazare este cu 50%, respectiv 75% mai mare decât tarifele prevăzute la art. 5 și 6. Aceste camere nu se partajează și tariful este fix. (2) Tariful pentru camerele duble în regim single este de 80% din tariful integral al camerei.  +  Articolul 8Pentru loturile sportive internaționale cazate în unitățile de cazare ale instituțiilor din subordinea Agenției Naționale pentru Sport, ale căror cheltuieli de cazare sunt suportate de partea română, tarifele sunt cele prevăzute pentru loturile naționale române.  +  Articolul 9Prin excepție de la prevederile art. 5 și 6, tarifele pentru terți se stabilesc prin decizie a conducătorului instituției și nu pot fi mai mici decât cele pentru structurile sportive.  +  Articolul 10La solicitarea inspectoratelor școlare județene, bazele sportive aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate se pot pune la dispoziția acestora, în mod gratuit, fără a afecta calendarul sportiv, pentru organizarea și desfășurarea examenului de admitere în învățământul preuniversitar și universitar cu profil sportiv, în situația în care instituțiile de învățământ respective nu dispun de baze sportive corespunzătoare pentru aceste activități.  +  Articolul 11La solicitarea inspectoratelor școlare județene, bazele sportive aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin instituțiile subordonate se pot pune, în mod gratuit, la dispoziția asociațiilor sportive școlare participante la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, competiție inclusă în calendarul sportiv al direcțiilor județene de sport, respectiv al Direcției pentru Sport a Municipiului București, pentru etapele județene și naționale. Sunt excluse de la această prevedere bazele sportive administrate prin complexurile sportive naționale.
  (la 19-01-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată și completată de Punctele 5 și 6 ale articolului I din ORDINUL nr. 124 din 18 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 19 ianuarie 2024 )
  -----