PROTOCOL din 30 ianuarie 2006având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 20 februarie 2006    Notă
    Conținut de DECIZIA nr. 17 din 30 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 158 din 20 februarie 2006.
    Prezentul protocol s-a încheiat între (părțile):U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. - Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual, cu sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 44, sectorul 1, cod fiscal 12263159, Sentința civilă nr. 294/PJ/2004, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, reprezentată legal prin Ioan Ionel, în calitate de director executiv, denumită în continuare U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.,șiFIHR - Federația Industriei Hoteliere din România, cu sediul în municipiul București, bd. General Gheorghe Magheru nr. 7, et. 3, camera 7, sectorul 1, cod fiscal 8286669, reprezentată legal prin Mihai Râjniță, în calitate de secretar general, denumită în continuare FIHR.În baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remunerației cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,s-a constituit Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a repertorului de opere audiovizuale, formată dintr-un reprezentant U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., pe de o parte, și un reprezentant al FIHR, pe de altă parte.Comisia a desfășurat negocieri în conformitate cu dispozițiile art. 13 lit. f) și ale art. 131 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005.Comisia a luat în discuție propunerile ambelor părți asupra remunerației cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, cuvenite din comunicarea publică a operelor lor.Părțile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.METODOLOGIEprivind utilizarea repertoriului de opere cinematograficeși alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicăriipublice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilorde opere cinematografice și alte opere audiovizuale