DECIZIE nr. 17 din 30 ianuarie 2006pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, precum și desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 20 februarie 2006  Având în vedere dispozițiile art. 131^2 alin. (2) și ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remunerației cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,în baza prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.), pe de o parte, și Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.), cu sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, cam. 44, sectorul 1, drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere, stabilite prin protocolul menționat la art. 1.  +  Articolul 3Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Rodica Pârvu
  București, 30 ianuarie 2006.Nr. 17.
   +  ANEXĂPROTOCOLavând drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de operecinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimonialecuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale