HOTĂRÂRE nr. 247 din 1 februarie 2024pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 7 februarie 2024    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, având în vedere dispozițiile art. 79 alin. (3) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate,Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Denisa-Angelica Stănișor
    București, 1 februarie 2024.Nr. 247.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcția de inspector judiciar în cadrul Direcției de inspecție pentru judecători