ÎNCHEIERE din 22 septembrie 2011privind cererea de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 29 septembrie 2011    Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de AutorDosarul de arbitraj nr. 2/2010Completul de arbitraj este constituit din:Mihai Alexandru Tănăsescu - președinteTatiana Manolache OnofreiAlice Mihaela DavidCătălin Ion CiubotăEdmond Gabriel OlteanuDin oficiu, completul de arbitraj a formulat o cerere de îndreptare a erorii materiale din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile.Totodată, completul de arbitraj a luat în discuție și cererea de îndreptare a unor erori materiale formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, cerere înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 11.243 din 5 septembrie 2011.Cererile au fost soluționate în camera de consiliu fără citarea părților.COMPLETULconstată că au fost strecurate erori materiale la art. 3 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din dispozitivul Hotărârii arbitrale din 2 august 2011, care trebuie îndreptate în sensul eliminării expresiei "conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie" de la art. 3 alin. (4) din Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile (metodologie), precum și al eliminării în totalitate a alin. (4) al art. 4 din metodologie și astfel alin. (5) al art. 4 va deveni alin. (4), iar alin. (6) al art. 4 va deveni alin. (5).Analizând actele și lucrările dosarului, precum și metodologia conformă cu originalul, depusă de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România la solicitarea completului de arbitraj,Completul de arbitraj constată că cererile sunt întemeiate și astfel, în conformitate cu art. 281 din Codul de procedură civilă, va îndrepta erorile materiale strecurate în dispozitivul hotărârii, în sensul arătat.PENTRU ACESTE MOTIVECOMPLETUL DE ARBITRAJHOTĂRĂȘTE:Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată din oficiu de către completul de arbitraj.Dispune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, în sensul că alin. (4) al art. 3 din metodologie va avea următorul conținut: "Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispoziția utilizatorilor, pe pagina proprie de internet ori la sediul lor, modelul cererii de autorizare."Alin. (4) al art. 4 din metodologie va fi eliminat în totalitate și astfel alin. (5) al art. 4 va deveni alin. (4), iar alin. (6) al art. 4 va deveni alin. (5).Admite în parte cererea de îndreptare a unor erori materiale formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România.Dispune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, în sensul că alin. (2) lit. a) din art. 2 din metodologie va avea următorul conținut: "comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu gratuit (fără a genera venituri pentru utilizator de genul: abonamente, publicitate, sponsorizări, tarife de acces etc.)".Alin. (2) lit. b) din art. 2 din metodologie va avea următorul conținut "comunicarea către public a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fără posibilitatea de descărcare, efectuată cu titlu oneros (cu generarea de venituri pentru utilizator de genul: abonamente, publicitate, sponsorizări, tarife de acces etc.)".Alin. (2) al art. 5 din metodologie va avea următorul conținut: "Remunerațiile prevăzute la alin. (1) sunt datorate pentru fiecare site în parte."Respinge cererea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România referitoare la îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 din metodologie, în sensul înlocuirii lit. b) cu lit. a) a alin. (1) al art. 130 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu este vorba de o eroare materială existentă în hotărârea arbitrală.Completul de arbitrajMihai Alexandru Tănăsescu - președinteTatiana Manolache OnofreiAlice Mihaela DavidCătălin Ion CiubotăEdmond Gabriel Olteanu-----------