DECIZIE nr. 232 din 5 august 2011privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 29 septembrie 2011  Având în vedere dispozițiile art. 131^2 alin. (8) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Oficiului Român
  pentru Drepturile de Autor,
  Robert Bucur
  București, 5 august 2011.Nr. 232.  +  ANEXĂHOTĂRÂREA ARBITRALĂavând ca obiect Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciiloronline sau mobile