DECIZIE nr. 192 din 24 mai 2007pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental și lucrativ
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 iunie 2007  Având în vedere dispozițiile art. 131^2 alin. (2) și ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 167/2007 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental și lucrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007,ținând cont de Referatul nr. SG/5.191 din 24 mai 2007 al Direcției registre, gestiune colectivă și relații cu publicul,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental și lucrativ, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, și Societatea Comercială SPLENDID SERVICES - S.R.L., Societatea Comercială PRINSART - S.R.L. și Societatea Comercială SOUND amp; DECOR PARTY - S.R.L., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul București, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remunerațiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de fonograme pentru repertoriul gestionat de către acesta, stabilite prin protocolul menționat la art. 1.  +  Articolul 3Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general
  al Oficiului Român
  pentru Drepturile de Autor,
  Eugen Vasiliu
  București, 24 mai 2007.Nr. 192.  +  ANEXĂPROTOCOL având drept obiect Metodologiaprivind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental și lucrativ