ORDIN nr. 27 din 7 februarie 2024privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor
EMITENT
  • CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024    Având în vedere prevederile art. III alin. (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, în temeiul art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2008, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,
    Csaba Ferenc Asztalos
    București, 7 februarie 2024.Nr. 27.  +  ANEXĂPROCEDURĂ INTERNĂde soluționare a petițiilor și sesizărilor