REGULAMENT din 8 februarie 2024de organizare și funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și a componenței acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 112 din 8 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 februarie 2024.
     +  Articolul 1(1) Comitetul de organizare a funeraliilor de stat, denumit în continuare Comitetul, se convoacă de către șeful Cancelariei Prim-Ministrului în cazul decesului Președintelui României și al foștilor șefi de stat ai României. (2) Comitetul mai poate fi convocat de șeful Cancelariei Prim-Ministrului pentru aprobarea sau modificarea Procedurii privind organizarea funeraliilor de stat.  +  Articolul 2(1) Comitetul are în componență reprezentanți la nivel de secretari de stat sau înalți funcționari publici ai: a) Administrației Prezidențiale;b) Secretariatului General al Guvernului;c) Cancelariei Prim-Ministrului;d) Ministerului Afacerilor Interne;e) Ministerului Afacerilor Externe;f) Ministerului Apărării Naționale;g) Secretariatului de Stat pentru Culte;h) Serviciului de Protecție și Pază.(2) Desemnarea membrilor Comitetului se face prin ordin al conducătorului instituției pe care o reprezintă, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului care aprobă prezentul regulament.  +  Articolul 3Comitetul îndeplinește următoarele atribuții:a) întocmește și transmite spre aprobare Procedura privind organizarea funeraliilor de stat; b) modifică, dacă este cazul, la propunerea șefului Cancelariei Prim-Ministrului sau al unui membru al Comitetului, Procedura privind organizarea funeraliilor de stat;c) stabilește măsurile care urmează a fi luate pentru organizarea activităților ceremoniei;d) estimează bugetul în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea funeraliilor de stat; e) pregătește cartea de condoleanțe; f) invită la întrunirile Comitetului și un membru al familiei defunctului;g) transmite Cancelariei Prim-Ministrului lista finală a participanților la ceremonie pentru a fi comunicată Administrației Prezidențiale.  +  Articolul 4(1) Comitetul se întrunește în ședințe ori de câte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3. Ședințele Comitetului pot avea loc cu participarea fizică a membrilor sau în sistem online. Ședințele vor fi convocate prin intermediul poștei electronice la inițiativa șefului Cancelariei Prim-Ministrului. (2) În exercitarea atribuțiilor, Comitetul emite hotărâri, adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 5(1) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membrii săi și aprobate de către șeful Cancelariei Prim-Ministrului.(2) Comitetul își desfășoară activitatea în spațiul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Palatului Victoria. (3) Secretariatul tehnic, relațiile publice și de protocol ale Comitetului sunt asigurate de Cancelaria Prim-Ministrului și de Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 6Procedura privind organizarea funeraliilor de stat se aprobă prin ordin comun al secretarului general al Guvernului, al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, al ministrului afacerilor interne și al ministrului apărării naționale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului care aprobă prezentul Regulament.-----