HOTĂRÂRE nr. 112 din 8 februarie 2024privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și a componenței acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 alin. (4) din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și componența acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Romeo Simionescu,
  secretar de stat
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 8 februarie 2024.Nr. 112.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat și a componenței acestuia