ORDIN nr. 136 din 31 ianuarie 2024pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 941 din 8 februarie 2024
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 136 din 31 ianuarie 2024
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 9 februarie 2024    ORDIN nr. 941 din 8 februarie 2024