INSTRUCȚIUNE nr. 1.861 din 2 februarie 2024privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 2 februarie 2024    Văzând Referatul Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate nr. AR 1.850 din 2.02.2024 și Adresa Institutului Național de Sănătate Publică nr. 209 din 1.02.2024,având în vedere art. 2 alin. (6) și art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezenta instrucțiune.  +  Articolul 1Având în vedere creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire prin gripă și depășirea mediei față de sezoanele anterioare, se instituie starea de alertă epidemiologică determinată de gripă.  +  Articolul 2În vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor prin gripă și alte infecții virale respiratorii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, la nivelul unităților sanitare cu paturi se aplică următoarele măsuri:a) limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați, pe baza analizei efectuate de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 3.670/2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice;b) realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie sau efectuarea de activități ce nu implică interacțiunea cu pacienții;c) purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv măști, mănuși, halate, de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții;d) asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către unitățile sanitare cu paturi care internează cazuri de infecții respiratorii acute;e) asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice la pacienții care prezintă tablou clinic compatibil cu gripa cu/fără diagnostic de laborator, după caz;f) asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat;g) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestora de către personalul medico-sanitar și auxiliar;h) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de antiseptice și dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor și a suprafețelor.  +  Articolul 3La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de activitate se recomandă:a) evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil;b) realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie;c) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.  +  Articolul 4Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor colabora cu inspectoratele școlare din teritoriu, în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile/instituțiile de învățământ, după cum urmează:a) realizarea triajului zilnic în colectivitățile școlare;b) informarea părinților sau aparținătorilor legali privind semnele și simptomele infecțiilor respiratorii;c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția periodică a mâinilor și suprafețelor;d) aerisirea periodică a încăperilor;e) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință.  +  Articolul 5Măsurile generale recomandate pentru populație sunt:a) consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare;b) pentru persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie se recomandă purtarea măștii de protecție dacă trebuie să se deplaseze în comunitate;c) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;d) menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;e) evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție;f) continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații ale gripei - persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace.  +  Articolul 6Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare cu paturi duc la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni.  +  Articolul 7Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 2 februarie 2024.Nr. 1.861.------