ORDIN nr. 72 din 25 ianuarie 2024privind aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2024, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 2 februarie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGPSS/133.438 din 21.12.2023 al Direcției generale păduri și strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2024, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  București, 25 ianuarie 2024.Nr. 72.  +  ANEXĂ
  LISTA
  prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2024,
  pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase
  prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010
  privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
  Nr. crt.Specia (grupa de specii)Sortimentul^1Unitatea de măsură (UM)Prețul mediu de vânzare fără TVA (lei/UM)
  1.RășinoaseBușteni pentru furnir esteticmc941
  Bușteni pentru furnir tehnicmc507
  Bușteni pentru gatermc476
  Lemn rotund pentru celulozămc259
  Lemn pentru minămc227
  Lemn pentru PAL, PFLmc302
  Lemn de lucru pentru construcțiimc272
  Lemn de focmc172
  Cheresteamc896
  2.FagBușteni pentru furnir esteticmc658
  Bușteni pentru furnir tehnicmc566
  Bușteni pentru gatermc476
  Lemn rotund pentru celulozămc307
  Lemn pentru minămc250
  Lemn pentru PAL, PFLmc499
  Lemn de lucru pentru construcțiimc297
  Lemn de focmc265
  Cheresteamc940
  3.Stejar, gorunBușteni pentru furnir esteticmc2.940
  Bușteni pentru gatermc961
  Lemn rotund pentru celulozămc277
  Lemn pentru minămc250
  Lemn pentru PAL, PFLmc281
  Lemn de lucru pentru construcțiimc342
  Lemn de focmc278
  Cheresteamc3.623
  4.Cer, gârnițăBușteni pentru furnir esteticmc2.747
  Bușteni pentru gatermc580
  Lemn rotund pentru celulozămc134
  Lemn pentru PAL, PFLmc415
  Lemn de lucru pentru construcțiimc351
  Lemn de focmc285
  5.SalcâmBușteni pentru gatermc559
  Lemn rotund pentru celulozămc297
  Lemn pentru minămc350
  Lemn pentru PAL, PFLmc338
  Lemn de lucru pentru construcțiimc387
  Lemn de focmc289
  6.CireșBușteni pentru gatermc381
  Lemn rotund pentru celulozămc312
  Lemn pentru minămc350
  Lemn de lucru pentru construcțiimc296
  Lemn de focmc261
  7.PaltinBușteni pentru gatermc399
  Lemn rotund pentru celulozămc255
  Lemn pentru minămc220
  Lemn pentru PAL, PFLmc437
  Lemn de lucru pentru construcțiimc302
  Lemn de focmc265
  8.FrasinBușteni pentru furnir esteticmc1.357
  Bușteni pentru gatermc530
  Lemn rotund pentru celulozămc334
  Lemn pentru minămc220
  Lemn pentru PAL, PFLmc510
  Lemn de lucru pentru construcțiimc359
  Lemn de focmc277
  9.TeiBușteni pentru furnir esteticmc636
  Bușteni pentru furnir tehnicmc543
  Bușteni pentru gatermc392
  Lemn rotund pentru celulozămc232
  Lemn pentru PAL, PFLmc314
  Lemn de lucru pentru construcțiimc222
  Lemn de focmc182
  Cheresteamc1.155
  10.PlopBușteni pentru furnir tehnicmc356
  Bușteni pentru gatermc279
  Lemn rotund pentru celulozămc214
  Lemn pentru minămc170
  Lemn pentru PAL, PFLmc189
  Lemn de lucru pentru construcțiimc208
  Lemn de focmc174
  Cheresteamc461
  11.CarpenBușteni pentru furnir esteticmc496
  Bușteni pentru gatermc315
  Lemn rotund pentru celulozămc198
  Lemn pentru minămc249
  Lemn pentru PAL, PFLmc255
  Lemn de lucru pentru construcțiimc203
  Lemn de focmc226
  12.JugastruBușteni pentru gatermc225
  Lemn rotund pentru celulozămc139
  Lemn pentru PAL, PFLmc210
  Lemn de lucru pentru construcțiimc218
  Lemn de focmc214
  13.MesteacănBușteni pentru gatermc244
  Lemn rotund pentru celulozămc154
  Lemn pentru PAL, PFLmc183
  Lemn de lucru pentru construcțiimc199
  Lemn de focmc204
  14.UlmBușteni pentru gatermc222
  Lemn rotund pentru celulozămc200
  Lemn de lucru pentru construcțiimc233
  Lemn de focmc224
  15.AninBușteni pentru furnir esteticmc160
  Bușteni pentru gatermc183
  Lemn de lucru pentru construcțiimc203
  Lemn de focmc193
  Cheresteamc343
  16.SalcieBușteni pentru furnir esteticmc160
  Bușteni pentru gatermc259
  Lemn rotund pentru celulozămc180
  Lemn de lucru pentru construcțiimc200
  Lemn de focmc185
  17.Diverse tari^2Bușteni pentru gatermc428
  Lemn rotund pentru celulozămc291
  Lemn pentru PAL, PFLmc395
  Lemn de lucru pentru construcțiimc318
  Lemn de focmc275
  18.Diverse moi^3Bușteni pentru gatermc276
  Lemn rotund pentru celulozămc201
  Lemn pentru PAL, PFLmc167
  Lemn de lucru pentru construcțiimc205
  Lemn de focmc180
  Alte materiale lemnoase
  19.Rumeguș tone64
  Coaja arborilor și resturi de lemntone219
  Resturi de lemnmc307
  ^1 În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.^2 Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000*).^3 Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000*).*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------