ORDIN nr. 133 din 31 ianuarie 2024privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 739 din 31 ianuarie 2024
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 133 din 31 ianuarie 2024
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024    ORDIN nr. 739 din 31 ianuarie 2024