RAPORT nr. 16.561 din 28 noiembrie 2023privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Salvați România în anul 2023
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 25 ianuarie 2024    – extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2023, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 3.07.2023-28.11.2023 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Salvați România în anul 2022, perioada verificată fiind 1.01.2022-31.12.2022.I. ConstatăriCa urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2022 veniturile obținute de către Partidul Uniunea Salvați România au fost în valoare totală de 48.683.847,57 lei, după cum urmează: 3.332.467,81 lei - venituri din cotizații; 176.213,90 lei - venituri din donații; 45.157.305,43 lei - venituri din subvenții acordate de la bugetul de stat virate de Autoritatea Electorală Permanentă; 12.863,99 lei - venituri excepționale rezultate din cedarea activelor corporale; 1.299,96 lei - venituri din servicii prestate; 1,87 lei - venituri din dobânzile și dividendele din plasarea disponibilului din activități fără scop patrimonial; 2.804,23 lei - alte venituri din exploatare; 880,80 lei - venituri din diferențe de curs valutar; 0,10 lei - venituri din dobânzi bancare; 9,48 lei - venituri din sconturi obținute.Cheltuielile înregistrate au fost în sumă de 30.930.718,81 lei.II. Sancțiuni aplicatePartidul Uniunea Salvați România a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 28 noiembrie 2023.Nr. 16.561.-----