HOTĂRÂRE nr. 38 din 18 ianuarie 2024pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 1 și 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 8 august 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 18 ianuarie 2024.Nr. 38.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  GRADUL II
  Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere și
  didactice auxiliare de conducere din unități de
  învățământ preuniversitar de gradul II
  Nr. crt.Unitatea de învățământ/clase/grupeSalarii de bază - lei ianuarie 2024Salarii de bază - lei iunie 2024
  Director (S)Director adj. (S)Contabil-șef (S)Secretar-șef (S)Director (S)Director adj. (S)Contabil-șef (S)Secretar-șef (S)
  1Școli gimnaziale
  800-1.250 elevi/elevi și preșcolari10.91510.7448.1358.13511.50511.4058.3608.360
  peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari11.00010.8258.2208.22011.55511.4208.4508.450
  2Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
  800-1.250 elevi/elevi și preșcolari11.00010.8258.3058.30511.55511.4208.5358.535
  peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari11.06510.8708.3908.39011.62511.4558.6258.625
  3Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat/cantină
  800-1.250 elevi/elevi și preșcolari11.19410.8708.4758.47511.76011.4558.7108.710
  peste 1.250 elevi/elevi și preșcolari11.24210.9308.5648.56411.81211.4848.8028.802
  4Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantină11.24210.9308.5648.56411.81211.4848.8028.802
  5Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică11.12910.8708.30511.69511.4558.535
  6Palatul Național al Copiilor11.24210.9308.56411.81211.4848.802
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  GRADUL I
  Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere și
  didactice auxiliare de conducere din unități de
  învățământ preuniversitar de gradul I
  Nr. crt.Unitatea de învățământ/clase/grupeSalarii de bază - lei ianuarie 2024Salarii de bază - lei iunie 2024
  Director (S)Director adj. (S)Contabil-șef (S)Secretar-șef (S)Director (S)Director adj. (S)Contabil-șef (S)Secretar-șef (S)
  1Grădinițe cu program normal
  între 150-250 de preșcolari10.59011.260
  peste 250 preșcolari10.61011.274
  2Grădinițe cu program prelungit/ săptămânal
  între 150-200 de preșcolari10.65011.302
  peste 200 de preșcolari10.67011.316
  3Școli primare, conform art. 16 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate*)10.65011.302
  4Școli gimnaziale
  a)sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate10.65011.302
  cu 1-2 structuri arondate10.67011.316
  cu 3-5 structuri arondate10.69011.330
  cu peste 5 structuri arondate10.71011.344
  b)300-499 elevi/elevi și preșcolari10.71010.59011.34411.260
  c)500-599 elevi/elevi și preșcolari^1)10.73010.67011.35811.316
  d)600-799 elevi/elevi și preșcolari^1)10.75010.6907.8827.88211.37211.3308.2508.250
  5Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
  a)sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, fără structuri arondate**)10.71011.344
  b)sub 300 elevi/elevi și preșcolari, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, cu structuri arondate10.71011.344
  c)300-499 elevi/elevi și preșcolari10.73010.59011.35811.260
  d)500-599 elevi/elevi și preșcolari^1)10.77010.69011.38611.330
  e)600-799 elevi/elevi și preșcolari^1)10.81010.7307.9227.92211.41411.3588.2958.295
  6Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat/cantină
  a)300-499 elevi/elevi și preșcolari10.77010.5907.8827.88211.38611.2608.2508.250
  b)500-799 elevi/elevi și preșcolari^1)10.83010.7307.9227.92211.44711.3588.2958.295
  7Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică
  a) 20-24 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari10.63011.288
  b) 25-29 grupe, dar nu mai puțin de 300 elevi/elevi și preșcolari10.67011.316
  c) 30-35 grupe10.69011.330
  d) 36-50 grupe10.7107.88211.3448.250
  e) peste 50 grupe10.73010.7107.92211.35811.3448.295
  8Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică, dar nu mai puțin de 300 elevi/preșcolari10.67011.316
  9Grădinițe învățământ special10.63011.288
  10Școli speciale
  a)cu până la 16 clase, inclusiv10.73011.358
  b)cu cel puțin 16 clase fără internat/cantină10.79010.73011.40011.358
  c)peste 16 clase cu internat/cantină10.83010.79011.44711.400
  d)peste 24 de clase cu internat/cantină10.86310.8307.9227.92211.46611.4288.2958.295
  11Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special
  a)cu până la 16 clase fără internat/cantină***)10.73011.358
  b)cu cel puțin 16 clase cu internat/cantină10.83010.79011.44711.400
  c)cu cel puțin 24 de clase fără internat/cantină10.83010.79011.44711.400
  d)cu cel puțin 24 de clase cu internat/cantină10.89510.8567.9227.92211.48411.4378.2958.295
  12Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională10.8637.92211.4668.295
  13Centre școlare pentru educație incluzivă10.86310.8307.92211.46611.4288.295
  *) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ primar unice pe unitatea administrativ-teritorială.**) Se aplică și pentru centrele de excelență județene/al municipiului București.***) Se aplică numai pentru unitățile de învățământ unice pe județ care au elevi/preșcolari cu același tip de deficiențe.^1) Se poate norma (în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare) la unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 500-799 elevi/preșcolari și îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 250 elevi/preșcolari inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților.