ORDIN nr. 7 din 17 ianuarie 2024pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 22 ianuarie 2024  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne și structuri ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 2 alineatul (1), după punctul 43 se introduc trei noi puncte, punctele 44-46, cu următorul cuprins:44. Ziua Resurselor umane din Ministerul Afacerilor Interne în data de 18 aprilie45. Ziua Direcției Control Intern din cadrul Poliției Române în data de 3 iulie46. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj în data de 29 ianuarie.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 17 ianuarie 2024.Nr. 7.-----