HOTĂRÂRE nr. 36 din 18 ianuarie 2024pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 19 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) control și îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare și alte asemenea reprezentanțe în străinătate; acordarea protecției consulare în cadrul gestionării crizelor consulare;2. La articolul 1, după primul alineat se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) În vederea consolidării Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, angajații din administrația publică centrală, cu prioritate cei din domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale, justiției și afacerilor externe, beneficiază de decontarea, în condițiile legii, a oricărui tip de viză SUA, aplicată pe orice tip de pașaport, pe bază de documente justificative, fără a fi necesară o invitație sau fără efectuarea unei misiuni.3. La anexă, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniștrii, miniștrii, miniștrii delegați, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcții asimilate acestora prin acte normative, înalții funcționari publici, înalții reprezentanți ai prim-ministrului, precum și prefecții, subprefecții, primarul general și viceprimarul capitalei, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, ambasadorii, șefii reprezentanțelor diplomatice ale României, personalul Ministerului Afacerilor Externe, care face parte din echipele consulare mobile pentru acordarea protecției consulare în cadrul gestionării crizelor consulare, academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române, personalul din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care încadrează funcții prevăzute în statele de organizare cu grade de generali/similari, personalul din ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și alte instituții publice, care fac parte din componența delegațiilor trimise în misiune temporară pentru îndeplinirea obiectivului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe durata desfășurării acestui proces.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 18 ianuarie 2024.Nr. 36.------