ORDIN nr. 202 din 28 decembrie 2023pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2024  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La Norma nr. 12 pentru aprovizionarea cu materiale de spălat și igienă, punctele nr. 8 și 9 de la rubrica „Note“ se modifică și vor avea următorul cuprins:8. Se consideră acțiuni nenormate, se aprovizionează și se distribuie în consum, în funcție de nevoi: hârtia igienică, săpunul de toaletă (lichid) și prosoapele din hârtie pentru spitale, centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, centrul cultural, clubul Ministerului Afacerilor Interne, baze de agrement, de recreere, case de odihnă, cămine de garnizoană, centrele de pregătire ale Ministerului Afacerilor Interne, camere de oaspeți și sediile marilor unități, unități și subunități, pe baza programului de aprovizionare și cheltuieli aprobat de ordonatorii de credite.9. Persoanelor custodiate în centrele de reținere și arest preventiv care funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne li se vor distribui: a) lunar - 1 buc. săpun semitoaletă (greutate 100-150 g), 1-2* buc. pastă de dinți (75 ml), 1-2* buc. aparat de ras de unică folosință, 2-3* buc. hârtie igienică;b) trimestrial - 1 buc. cremă de ras (100-150 ml), 1 buc. periuță de dinți, 1 buc. șampon pentru păr (250 ml);c) anual - 1-2* buc. pieptene, 1-2* buc. unghieră fără cuțit - lungime maximă 10 cm.Suplimentar, femeilor custodiate în centrele de reținere și arestare preventivă care funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne li se vor distribui:a) lunar - 10 buc. absorbante intime;b) trimestrial - 1 pachet vată medicinală.* Se distribuie în funcție de necesități.2. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, secțiunea 1 - Materiale de gospodărie și inventar de unitate, litera A - Normă materială, punctul II - Materiale și utilaje pentru spălătorii se modifică conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.3. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, după secțiunea 1 - Materiale de gospodărie și inventar de unitate, rubrica „Note“ se modifică și va avea următorul cuprins:NOTE: 1. Se consideră acțiuni nenormate cheltuielile pentru ascuțirea foarfecilor, cuțitelor etc., achiziționarea accesoriilor și repararea mașinilor de tuns și se efectuează în baza planului de cheltuieli aprobat de ordonatorii de credite.2. Unitățile care au externalizat serviciul de tuns pentru soldați și gradați voluntari (rezerviști), studenți și elevi nu vor mai primi pentru efectivele respective materialele prevăzute la cap. I (pentru frizeri).3. Prevederile cap. I din normă se aplică și pentru spălătoria mecanică, subordonată Direcției Asigurare Logistică Integrată din cadrul Direcției Generale Logistice.4. Accesoriile pentru mașinile de călcat electrice se stabilesc de fiecare unitate, în funcție de nevoi.5. Necesarul, tipul și capacitatea mașinilor și utilajelor pentru spălătorii se stabilesc de fiecare unitate, în funcție de nevoi, prin tabela de înzestrare.4. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, secțiunea a 2-a - Materiale de resortul echipamentului - cazarmament, echipament de protecție și lucru, punctul I - Materiale pentru căminele de garnizoană, bazele de pregătire și/sau cazare, de agrement, de recreere și odihnă, casele de odihnă, camerele de oaspeți, dormitoarele organizate în unități se modifică conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.5. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, secțiunea a 2-a - Materiale de resortul echipamentului - cazarmament, echipament de protecție și lucru, punctul V - Materiale pentru instrucție/ instruire, aplicații, manevre și alte misiuni se modifică conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.6. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, secțiunea a 2-a - Materiale de resortul echipamentului - cazarmament, echipament de protecție și lucru, punctul VII - Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiști, șoferi, sudori, tractoriști, spălători auto și alți meseriași, personalul cu atribuții de verificare a stării tehnice și reparare a autovehiculelor, conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo se modifică conform anexei nr. 4 la prezentul ordin.7. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, secțiunea a 2-a - Materiale de resortul echipamentului - cazarmament, echipament de protecție și lucru, la sfârșitul punctului XV - Magazioneri, mânuitori și distribuitori de materiale, șefi de depozite și magazii, îngrijitori localuri, arhivari, personalul care lucrează la cazier, evidența operativă și cartoteca alfabetică și dactiloscopică, serviciile publice comunitare (evidența persoanei, pașapoarte) și personalul care execută percheziții corporale se introduce o notă, cu următorul cuprins:NOTĂ:La nr. crt. 1 se poate substitui cu costum salopetă (bluză și pantalon)8. La Norma nr. 13 pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie și inventar de unitate, secțiunea a 2-a Materiale de resortul echipamentului - cazarmament, echipament de protecție și lucru, punctul XXI - Preoți militari și civili se modifică conform anexei nr. 5 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 202.  +  Anexa nr. 1II. Materiale și utilaje pentru spălătorii
  II. Materiale și utilaje pentru spălătorii
  1.Albie pentru rufebuc.15De fiecare 100 de oameni
  2.Sârmă galvanizată pentru întins rufem458De fiecare 100 de oameni. Când se folosește frânghie de rufe, durata de serviciu este de 3 ani.
  3.Cazan pentru spălat rufe buc.1inv.Se calculează 0,5 l de fiecare om.
  4.Coș de rufebuc.1inv.De fiecare spălătoreasă
  5.Mașină de călcatbuc.1inv.Pentru 50 de oameni
   +  Anexa nr. 2I. Materiale pentru căminele de garnizoană, bazele de pregătire și/sau cazare, de agrement, de recreere și odihnă, casele de odihnă, camerele de oaspeți, dormitoarele organizate în unități
  I. Materiale pentru căminele de garnizoană, bazele de pregătire și/sau cazare, de agrement, de recreere și odihnă, casele de odihnă, camerele de oaspeți, dormitoarele organizate în unități
  1.Cearșaf pentru patbuc.63Se pot substitui cu lenjerii simple sau duble.
  2.Cearșaf pentru pătură (pled)buc.63
  3.Față de pernăbuc.63
  4.Pătură (pled, pilotă)buc.26
  5.Plapumăbuc.16Numai pentru apartamente și camerele de oaspeți situate în zonele montane
  6.Salteabuc.16Unde nu sunt asigurate tip „Relaxa“
  7.Pernăbuc.12
  8.Halat de baiebuc.22Nu se asigură pentru dormitoarele organizate în unități.
  9.Prosop plușat pentru fațăbuc.21Nu se asigură pentru dormitoarele organizate în unități, cu excepția spațiilor de cazare pentru protecția martorilor.
  10.Prosop plușat pentru baiebuc.21Nu se asigură pentru dormitoarele organizate în unități.
  11.Prosop (cearșaf) pentru baiebuc.21
  12.Prosop pentru picioarebuc.21
  13.Perie de hainebuc.15
  14.Perie de încălțămintebuc.22
  15.Cremă încălțămintetub1-
  16.Umerașe pentru hainebuc.4inv.De fiecare pat
  17.Papuci de unică folosințăpereche1-Numai pentru spații unde sunt cazate delegații străine
   +  Anexa nr. 3V. Materiale pentru instrucție/instruire, aplicații, manevre și alte misiuni
  V. Materiale pentru instrucție/instruire, aplicații, manevre și alte misiuni
  1.Foaie de cortbuc.1inv.Pentru executarea tragerilor în poligoane se asigură câte 1 buc. pentru fiecare loc de tragere.
  2.Sac de merindebuc.1inv.
  3.Ranițăbuc.1inv.
  4.Cascăbuc.1inv.
  5.Sac transport echipamentbuc.16Pentru fiecare 50 de indicatori. La unitățile cu efective până la 50 de indicatori se asigură câte 2 bucăți.
  6.Sac de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  7.Geantă de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  N O T E: 1. Cantitatea, formatul și mărimea pentru corturi diferite se stabilesc de fiecare unitate, în funcție de nevoi, prin tabela de înzestrare. 2. Necesarul pentru sac de dormit impermeabil cu glugă se stabilește de fiecare unitate, în funcție de nevoi, prin tabela de înzestrare.
   +  Anexa nr. 4VII. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiști, șoferi, sudori, tractoriști, spălători auto și alți meseriași, personalul cu atribuții de verificare a stării tehnice și reparare a autovehiculelor, conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo
  VII. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, radiotehnicieni, lăcătuși, fochiști, șoferi, sudori, tractoriști, spălători auto și alți meseriași, personalul cu atribuții de verificare a stării tehnice și reparare a autovehiculelor, conducători mașini terasiere, motopompiști, conducători hipo
  - Toate categoriile de personal -
  1.Combinezon*)buc.22
  2.Mănuși din lânăpereche12
  3.Costum vătuit (bluză și pantalon)**)buc.14Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spații (ateliere etc.) neîncălzite
  4.Bocancipereche12
  5.Cizme din cauciucpereche1inv.Pentru vopsitori
  6.Semimască din cauciucbuc.1inv.Pentru vopsitori
  7.Mască contra prafuluibuc.1-
  8.Mănuși de joasă și înaltă tensiunepereche2inv.Pentru electricieni
  9.Vestă matlasatăbuc.12
  10.Pantalon salopetă cu pieptarbuc.11
  11.Tricoubuc.11
  a) Numai pentru conducători hipo
  Cizmepereche14
  b) Numai pentru spălători auto
  1.Mănuși din cauciucpereche1-
  2.Șorț din cauciucbuc.1inv.
  3.Cizme din cauciucpereche1inv.
  c) Numai pentru sudori
  1.Mănuși de sudurăpereche1-
  2.Ochelari de protecție pentru sudurăbuc.1inv.
  3.Șorț din piele pentru sudorbuc.12
  4.Mască de sudorbuc.1inv.
  d) Pentru îngrijitori spații exterioare
  1.Manta de ploaiebuc.1inv.
  2.Cizme din cauciucpereche1inv.
  3.Mănuși de unică folosințăbuc.1inv.
  4.Mănuși (palmare)buc.1inv.
  *) Combinezonul poate fi substituit cu salopetă sau halat.**) Costumul vătuit poate fi substituit cu scurtă (șubă) îmblănită.
   +  Anexa nr. 5XXI. Preoți militari și civili
  XXI. Preoți militari și civili
  1.Reverendăbuc.1-
  2.Potcap preoțescbuc.1-
  3.Pantalonibuc.1-
  4.Suprareverendăbuc.1-
  5.Pantofipereche1-
  6.Ghetepereche1-
  7.Set veșminte preoțești compus din:
  -felonepitrahilstiharbrâumânecuțebuc.1-
  -buc.1-
  -buc.1-
  -buc.1-
  -pereche1-
  -----