ORDIN nr. 6.768 din 12 decembrie 2023pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2024  Având în vedere:– prevederile art. 186 alin. (1) și (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. l) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 62 alin. (3) și ale art. 187 alin. (10) Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 7.789 din 19.09.2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Calificări, instituțiile de învățământ superior și furnizorii de formare profesională și continuă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.
  p. Ministrul educației
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 12 decembrie 2023.Nr. 6.768.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde acordare a creditelor transferabile în învățareape tot parcursul vieții