HOTĂRÂRE nr. 1.341 din 29 decembrie 2023privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților în perioada 2024-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională pentru formarea adulților în perioada 2024-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivelor Strategiei naționale pentru formarea adulților prevăzută la art. 1 se realizează în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum și ale fondurilor aprobate anual cu această destinație, prin legile bugetare anuale.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Teodora-Elena Preoteasa,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Mona-Mihaela Dumitru,
  secretar general
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 29 decembrie 2023.Nr. 1.341.  +  ANEXĂSTRATEGIE NAȚIONALĂpentru formarea adulților în perioada 2024-2027