ORDIN nr. 5.433 din 27 decembrie 2023privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale potrivit art. 18^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1185 din 28 decembrie 2023    Având în vedere prevederile art. 18^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale sunt cele care desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: – 0610 - „Extracția țițeiului“;– 0620 - „Extracția gazelor naturale“;– 1920 - „Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului“;– 3522 - „Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte“;– 3523 - „Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte“;– 4671 - „Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate“;– 4730 - „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate“;– 4950 - „Transporturi prin conducte“.  +  Articolul 2Abrogat. (la 10-04-2024, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 643 din 2 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 10 aprilie 2024 )  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.  +  Articolul 4Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Marcel-Ioan Boloș
    București, 27 decembrie 2023.Nr. 5.433.-----