ORDIN nr. 441 din 29 mai 2023privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.857 din 30 mai 2023
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 441 din 29 mai 2023
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 31 mai 2023    ORDIN nr. 1.857 din 30 mai 2023