HOTĂRÂRE nr. 1.307 din 21 decembrie 2023privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă și/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1172 din 22 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 139 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru personalul din sistemul bugetar, zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se stabilesc drept zile libere.(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite drept zile libere potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la datele de 31 mai 2024, 30 august 2024, respectiv 31 ianuarie 2025, potrivit planificărilor stabilite prin acte administrative emise la nivelul fiecărei autorități și instituții publice.(3) Pentru munca prestată în condițiile alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică personalului încadrat în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termene de judecată în zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 și nici participanților în aceste procese.  +  Articolul 4(1) În zilele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024, prin centrala Ministerului Finanțelor se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.(2) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în data de 30 aprilie 2024 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu aceeași dată.(3) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în datele de 14 august și 24 decembrie 2024 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu data de 16 august, respectiv 27 decembrie 2024.(4) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în datele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanțelor în datele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024, iar în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu ziua lucrătoare următoare fiecărei zile prevăzute la art. 1 alin. (1).(5) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la nivelul unităților Trezoreriei Statului în datele de 30 aprilie, 14 august și 24 decembrie 2024 se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu datele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024.(6) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la nivelul unităților Trezoreriei Statului cu datele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ziua lucrătoare următoare fiecărei zile prevăzute la art. 1 alin. (1).(7) Dobânzile calculate la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligația acordării de dobânzi, aferente lunii aprilie 2024, se înregistrează de unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare cu data de 2 mai 2024.(8) Prin ordin al ministrului finanțelor poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.  +  Articolul 5Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care în datele de 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024 au scadență la obligațiile de plată aferente convențiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadențarelor de plată anexate acestora la convențiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestor date.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 21 decembrie 2023.Nr. 1.307.-----