ORDIN nr. 108 din 20 decembrie 2023pentru modificarea anexei la Procedura privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 137/2021 și privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licență pentru preluarea desfășurării serviciului de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 21 decembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. a), ale art. 36 alin. (7) lit. a) și alin. (10), ale art. 45 alin. (1) lit. a) și e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4)-(6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Procedura privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 137/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2022, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licență pentru preluarea desfășurării serviciului de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 21 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  George-Sergiu Niculescu
  București, 20 decembrie 2023.Nr. 108.  +  ANEXĂ(Anexa la procedură)
  PROGRAM
  de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de determinare
  și publicare a capacității disponibile în RET și în RED la nivelul de tensiune de 110 kV
  EtapaEntitatea responsabilăMăsuraRețeauaDurataTermen de referință (începe la:)PeriodicitateInformația
  OTS - CNTEE Transelectrica - S.A.Determinarea capacității disponibile - faza de aplicarePublicarea capacității disponibile pe pagina de internet a OTSRET și RED 110 kV 1 octombrie 2022Săptămânal, în fiecare zi de luni a săptămâniiCapacitatea disponibilă în RET pentru fiecare nod de rețea/element de zonă de rețeaCapacitatea disponibilă în RED, separat pentru fiecare zonă de concesiune a OD, pentru fiecare nod de rețea/element de zonă de rețea la nivelul de tensiune 110 kV
  1 ianuarie 2024Lunar, în data de 10 a fiecărei luni
  NOTĂ:Pentru Societatea Distribuție Energie Electrică Romania - S.A., OTS determină capacitatea disponibilă, conform prevederilor procedurii, la nivelul fiecărei zone de rețea pentru care societatea respectivă deține concesiunea, respectiv Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud.
  -----