HOTĂRÂRE nr. 44 din 5 decembrie 2023privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali
EMITENT
  • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 21 decembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 5 decembrie 2023, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
    Mircea Timofte
    București, 5 decembrie 2023.Nr. 44.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde reatestare a competenței profesionale a asistenților medicaligeneraliști, moașelor și a asistenților medicali