ORDIN nr. 189 din 5 decembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 15 decembrie 2023  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins: Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile anexei I la Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014, și Directiva (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022.“2. Anexa nr. 1 - Forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare model 2007 (european) se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 2 din Directiva (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520 în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 5 decembrie 2023.Nr. 189.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.454/2006)
  FORMA, DIMENSIUNILE ȘI CONȚINUTUL
  certificatului de înmatriculare model 2007 (european)
  1. Forma dreptunghiulară, din 3 părțiSuportul este din hârtie.Elemente de securizare:– reacție la UV (pe cele trei file din interior se observă stema României);– fibre încorporate în hârtie vizibile în UV;– scris pretipărit în relief;– hârtie filigran;– microscriere;– seria imprimatului este tipărită pe toate cele trei file;– background rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puțin două culori speciale;– elemente vizibile și opace fluorescente.2. Dimensiunea documentului este de:– neîmpăturit: 114 x 210 mm;– împăturit: 114 x 70 mm.3. ConținutulPrima pagină conține următoarele înscrisuri:– România;– Codul rutier „RO“;– Certificat de înmatriculare;– Ministerul Afacerilor Interne;– Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări;– denumirea „CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE“, precum și traducerea acesteia în celelalte limbi ale Uniunii Europene, cu litere mici;– sintagma „UNIUNEA EUROPEANĂ“;– numărul documentului.Paginile 1 și 2 din interior conțin următoarele rubrici:(A) numărul de înmatriculare;(B) data primei înmatriculări a vehiculului;(C) datele personale:(C.1) titularul certificatului de înmatriculare:(C.1.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.1.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.1.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.2) proprietarul vehiculului:(C.2.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.2.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.2.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.3) persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate:(C.3.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.3.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.3.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.4) atunci când se face referire la faptul că titularul certificatului de înmatriculare:a) este proprietarul vehiculului;b) nu este proprietarul vehiculului;c) nu este identificat prin certificatul de înmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului;(D) vehicul:(D.1) marca;(D.2) tipul:– varianta (dacă este disponibilă);– versiunea (dacă este disponibilă);(D.3) descrierea comercială;(E) numărul de identificare al vehiculului;(F) masa:(F.1) masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor;(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;(I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare:(I.1) data emiterii certificatului de înmatriculare;(J) categoria vehiculului;(K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);(P) motorul:(P.1) capacitatea cilindrică (în cmc);(P.2) puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă);(P.3) tipul de combustibil sau de sursă de putere;(Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);(R) culoarea vehiculului;(S) numărul de locuri:(S.1) număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;(S.2) număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);(V.7) CO^2 (în g/km) sau emisiile specifice de CO^2, în cazul în care sunt indicate la poziția 49.5 din certificatul de conformitate CE al vehiculelor grele, definit în apendicele la anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective sau la poziția 49.5 din certificatul de omologare individuală a vehiculului definit în apendicele 1 la anexa III la regulamentul menționat;(V.10) clasa de emisii de CO^2 a vehiculelor grele stabilită la momentul primei înmatriculări, dacă este disponibilă, după cum urmează: clasa 1 de emisii de CO^2, clasa 2 de emisii de CO^2, clasa 3 de emisii de CO^2, clasa 4 de emisii de CO^2 și clasa 5 de emisii de CO^2;(Z) autoritatea emitentă.În partea de jos a filelor 2 și 3 se înscrie numărul documentului.Pagina 2 față conține un text pretipărit cu recomandări din legislația în domeniu, precum și un cod de bare.Pagina 3, anexa la certificatul de înmatriculare, atât fața, cât și versoul, este destinată înscrierii inspecțiilor tehnice periodice la rubrica (X) și va conține data următoarei inspecții tehnice și dovada trecerii inspecției tehnice.
  -----