HOTĂRÂRE nr. 1.201 din 29 noiembrie 2023pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin km 22+000 - km 181+195", județul Mureș, județul Harghita și județul Neamț
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Târgu Mureș-Târgu-Neamț - Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin km 22+000 - km 181+195“, județul Mureș, județul Harghita și județul Neamț, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 29 noiembrie 2023.Nr. 1.201.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț -
  Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin km 22+000 - km 181+195“
  Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Amplasament: județul Mureș, județul Harghita, județul Neamț
  Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.):37.482.387mii lei
  (în prețuri la data de 26.07.2023/1 euro = 4,9292 lei)
  din care: C + M (inclusiv T.V.A.):32.545.881mii lei
  Durata de execuție a obiectivului de investiții: 54luni
  Eșalonarea investiției (INV/C+M):
  Anul I:5.622.358 mii leiAnul II:11.244.716 mii leiAnul III:11.244.716 mii lei
  4.881.882 mii lei9.763.764 mii lei9.763.764 mii lei
  Anul IV:5.622.358 mii leiAnul V:3.748.239 mii lei
  4.881.882 mii lei3.254.589 mii lei
  Capacități:
  Lungime traseu autostradă:159,195 km
  Lățime platformă:26,00m
  Structuri (poduri, viaducte, pasaje):265buc.
  Tuneluri:47buc.
  Spații de servicii:8buc.
  Centre de întreținere și coordonare (C.I.C.):2buc.
  Punct de sprijin și întreținere:1buc.
  Parcări de scurtă durată:8 buc.
  Noduri rutiere:5buc.
  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului „Cod de proiectare seismică“ P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----