HOTĂRÂRE nr. 154 din 5 decembrie 2023referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția și comercializarea materialului forestier de reproducere, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/2.031 și 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului (Regulamentul privind materialul forestier de reproducere) - COM (2023) 415 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/377 din 23.11.2023,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția și comercializarea materialului forestier de reproducere, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/2.031 și 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului (Regulamentul privind materialul forestier de reproducere) - COM (2023) 415 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României consideră necesar să se asigure, pentru toate tipurile de utilizatori, disponibilitatea materialului forestier de reproducere de înaltă calitate și diversitatea opțiunilor, material ce trebuie adaptat la condițiile climatice actuale și viitoare preconizate. Acest aspect va contribui la protejarea biodiversității și la refacerea ecosistemelor forestiere.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 decembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 5 decembrie 2023.Nr. 154.-----