DECRET nr. 1.524 din 28 noiembrie 2023pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 28 noiembrie 2023.Nr. 1.524.------