HOTĂRÂRE nr. 35 din 28 noiembrie 2023privind aprobarea înființării Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023  Având în vedere solicitarea Președintelui României, la propunerea ministrului apărării naționale, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, adresată Parlamentului României, pentru aprobarea înființării Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României,în temeiul prevederilor art. 119 din Constituția României, republicată, ale art. 4 lit. f) pct. 27lit. g) și i) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. b) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înființarea Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României, în garnizoana Târgu Mureș, ca structură nepermanentă, pe principiul națiunii lider, cu comandă rotațională.  +  Articolul 2Modul de organizare și funcționare a Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale se stabilește în plan bilateral între România și Bulgaria, prin înțelegeri tehnice.  +  Articolul 3Fondurile necesare contribuției României la constituirea Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 35.-----