DECRET nr. 1.558 din 28 noiembrie 2023privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecție și Pază
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023  În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază și Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. S-211/2023,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICColonelului menționat în anexa^1 la prezentul decret i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.^1 Anexa conține informații clasificate, potrivit legii, face parte din prezentul decret și urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 1.558.-----