ORDIN nr. 2.055 din 24 noiembrie 2023privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru zona Constanța a portului Constanța
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 28 noiembrie 2023    Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 31.003/1.510 din 20.11.2023 privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru zona Constanța a portului Constanța din administrarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța,ținând cont de prevederile art. 65 lit. d) și ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă hărțile strategice de zgomot pentru zona Constanța a portului Constanța, aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacțională, aceasta fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța (www.portofconstantza.ro).  +  Articolul 2Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța are obligația revizuirii planurilor de acțiune aferente care cuprind măsuri de reducere și/sau gestionare a zgomotului în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin-Mihai Grindeanu
    București, 24 noiembrie 2023.Nr. 2.055.-----