DECIZIE nr. 488 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înființarea Grupului de lucru interinstituțional GLI-CYBER
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 28 noiembrie 2023  Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.334 din 24 noiembrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/42.830/MA din 24 noiembrie 2023, în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înființarea Grupului de lucru interinstituțional GLI-CYBER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Componența Grupului de lucru este următoarea:a) Alexandru-Mihai Ghigiu - șeful Cancelariei Prim-Ministrului - președinte;b) Mihnea-Claudiu Drumea - Secretariatul General al Guvernului - membru;c) Marius Perianu - Administrația Prezidențială - Departamentul Securității Naționale - la nivel de reprezentare;d) Anton Rog - Serviciul Român de Informații - Centrul Național Cyberint - membru;e) Eduard-Tatian Mititelu - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - membru;f) Adrian-Daniel Găvruța - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - membru;g) Aniela Crețu - Ministerul Afacerilor Externe - membru;h) Alina Orosan - Ministerul Afacerilor Externe - membru;i) Carmen Moraru - Ministerul Finanțelor - membru;j) Dan Cîmpean - Directoratul Național de Securitate Cibernetică - membru.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 488.-------