HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 23 noiembrie 2023pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani", județul Botoșani
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1069 din 27 noiembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani“, județul Botoșani, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 23 noiembrie 2023.Nr. 1.167.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani“
  Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - „Zona Metropolitană Botoșani“Amplasament: județul Botoșani
  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):341.282 mii lei
  (în prețuri la data de 15.03.2023; 1 euro = 4,9207 lei)
  din care C+M (inclusiv TVA):279.678 mii lei
  - Durata de execuție a obiectivului de investiții:24 de luni
  - Eșalonarea investiției (INV/C+M):
  INVAnul I:157.000 mii leiAnul II:184.282 mii lei
  C+M129.000 mii lei150.678 mii lei
  - Capacități:
  Lungime:10,092km
  Lățime platformă:10,00/13,50m
  din care parte carosabilă:7/10,50m
  Structuri (poduri/pasaje):1buc.
   +  Factori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului „Cod de proiectare seismică P100-1/2013“, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----