HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 16 noiembrie 2023privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Banat" al Județului Timiș, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" al Județului Galați
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 21 noiembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat“ al Județului Timiș, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu“ al Județului Galați, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară bunuri de uz și de interes public național și se utilizează pentru edificarea unor subunități de pompieri.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 16 noiembrie 2023.Nr. 1.126.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor, proprietate publică a statului, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului și care se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat“ al Județului Timiș, respectiv în
  administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență
  „General Eremia Grigorescu“ al Județului Galați
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăDatele de identificare ale imobiluluiPersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilulValoarea de inventar(lei)
  Se va atribui.8.19.01Se va atribui de către M.A.I.Localitatea Giulvăz, județul TimișHotărârea Consiliului Local al Comunei Giulvăz nr. 81 din 13.06.2023Teren în suprafață de 8.000 mpCF nr. 404783Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat“ al Județului Timiș CUI 4250794143.400
  Se va atribui.8.19.01Se va atribui de către M.A.I.Localitatea Pișchia, județul TimișHotărârea Consiliului Local al Comunei Pișchia nr. 37 din 31.05.2023Teren în suprafață de 6.048 mpCF nr. 408175Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat“ al Județului Timiș CUI 4250794148.700
  Se va atribui.8.19.01Se va atribui de către M.A.I.Localitatea Biled, județul TimișHotărârea Consiliului Local al Comunei Biled nr. 49 din 31.05.2023Teren în suprafață de 5.000 mpCF nr. 405017Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat“ al Județului Timiș CUI 425079498.262
  Se va atribui.8.19.01Se va atribui de către M.A.I.Localitatea Gohor, județul GalațiHotărârea Consiliului Local al Comunei Gohor nr. 20 din 16.05.2023Teren în suprafață de 3.796 mpCF nr. 101075Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu“ al Județului Galați CUI 365587025.508
  -----