ORDIN nr. 313 din 1 noiembrie 2023privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății AGER LEASING IFN - S.A.
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023    Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății AGER LEASING IFN - S.A., formulată prin scrisorile înregistrate la Banca Națională a României cu nr. VI/9.588 din 13.06.2023 și nr. VI/16.350 din 17.10.2023, precum și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 113 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:  +  ARTICOL UNICSe dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare, ținute de către Banca Națională a României, a Societății AGER LEASING IFN - S.A., cu sediul în Str. Portului nr. 2, Giurgiu, județul Giurgiu, înregistrată la registrul comerțului cu nr. J52/216/1999, având cod unic de înregistrare 12354400, înscrisă în Registrul general și în Registrul special Instituții Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-19-110123 și, respectiv, cu nr. RS-PJR-19-110018, la secțiunea k) -„ Activități multiple de creditare“.
    Guvernatorul Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 1 noiembrie 2023.Nr. 313.------