ORDIN nr. 312 din 1 noiembrie 2023privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății INFRARUT I.F.N. - S.A.
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023    Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății INFRARUT I.F.N. - S.A., formulată prin Scrisoarea nr. 32 din 26.09.2023, precum și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) și (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin:  +  ARTICOL UNICSe dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare, ținute de către Banca Națională a României, a Societății INFRARUT I.F.N. - S.A., cu sediul în satul Șcheia, comuna Șcheia, Str. Oborului nr. 390B, județul Suceava, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J33/1499/2022, cod unic de înregistrare 46559788, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-34-110382/10.10.2022 și în Registrul special Instituții Financiare Nebancare cu nr. RS-PJR-34-110147/07.02.2023, la secțiunea k) - „Activități multiple de creditare“.
    Guvernatorul Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 1 noiembrie 2023.Nr. 312.-----