ANEXE din 17 octombrie 2023privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 991 bis din 1 noiembrie 2023  Notă
  Conținute de REGULAMENTUL nr. 7 din 17 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 1 noiembrie 2023.
   +  Anexa nr. 1
  CERERE DE ACCES LA CIP
  1. PERSOANA DECLARANTĂ
  Denumire ............................................................................ Cod ....................................Adresa .................................................................................
  2. PERSOANE ACREDITATE
  Nume ..................................................... Prenume ..........................................................Funcția ................................................... Telefon .............................................................E - mail ..............................................................................Drepturi: depline [ ]de consultare [ ]
  3. UTILIZATOR GENERIC [ ]
  Nume ..................................................... Prenume .........................................................Telefon ............................................................E - mail ............................................................
  4. CEREREA DE ACCES LA CIP se transmite la BNR
  în format electronic* [ ] letric** [ ]
  *) Se transmite direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CIP, cu semnătura electronică calificată a conducătorului persoanei declarante (fără semnătura olografă). **) Se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CIP, cu semnătura olografă a conducătorului persoanei declarante.

  Conducerea persoanei declarante
  Nume, prenume

  MODUL DE COMPLETARE
  Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ Rubrica "Denumire" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care solicită accesul la CIP. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită accesul la CIP. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE Rubricile "Nume" și "Prenume" Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Rubrica "Funcția" Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante. Rubricile "Telefon și E-mail" Se completează cu numărul de telefon și adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate. Rubrica "Drepturi" Se completează prin marcarea câmpului:a) "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații privind incidentele de plăți;b) "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CIP. Zona 3 - UTILIZATOR GENERIC Se completează în cazul în care persoana declarantă solicită crearea unui utilizator generic pentru consultarea bazei de date a CIP. Rubricile "Nume" și "Prenume" Se completează cu numele și prenumele persoanei care va gestiona parola acestui utilizator. Rubricile "Telefon și E-mail" Se completează cu numărul de telefon și adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei care va gestiona parola acestui utilizator. Zona 4 - Se selectează modalitatea prin care CEREREA DE ACCES LA CIP se transmite la BNR. Rubrica "Conducerea persoanei declarante" Se completează cu semnătura electronică calificată a conducătorului persoanei declarante, în cazul în care Cererea de acces la CIP se transmite, în format electronic, direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CIP. Se completează cu numele, prenumele și semnătura olografă a unei persoane din conducerea persoanei declarante, în cazul în care Cererea de acces la CIP se transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul BNR care coordonează activitatea CIP.
   +  Anexa nr. 2
  Fluxul informațional al Centralei Incidentelor de Plăți
   +  Anexa nr. 3[F3A]
  FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU CECURI
  Cod persoana declarantă ..............
  Nr. crt.Nr. cerereData emiterii cereriiCod instit. credit a obligatului la platăInformații despre cecDenumire obligat la platăCod identificare obligat la platăDenumire beneficiar/ ultimul giratarMotiv(e) refuz la plată
  Tip cec la origineTip cec la momentul refuzuluiSerie cecNr. cecData emiterii ceculuiSuma de plată (lei)Suma refuzată (lei)
  (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F3A
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit trase. Rubrica 4 - "Informații despre cec - tip cec la origine" se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia. Rubrica 5 - "Informații despre cec - tip cec la momentul refuzului" se completează tipul cecului la momentul declarării acestuia ca refuz bancar. Rubrica 6 - "Informații despre cec - serie cec" se completează cu seria cecului. Rubrica 7 - "Informații despre cec - nr. cec" se completează cu numărul cecului. Rubrica 8 - "Informații despre cec - data emiterii cecului" se completează cu data înscrisă pe cec la rubrica "la data". Rubrica 9 - "Informații despre cec - suma de plată" se completează cu suma de plată, exprimată în cifre. Rubrica 10 - "Informații despre cec - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre. Rubrica 11 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trăgătorul. Rubrica 12 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. Rubrica 13 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al cecului care este refuzat la plată. Rubrica 14 - "Motiv(e) de refuz" se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată al cecului respectiv. Completarea codului motivului de refuz la plată: ● "cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare" sau ● "cec refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare" sau ● "cec refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare"se face în funcție de data prezentării la plată a cecului.[F3B]
  FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE
  CU CAMBII
  Cod persoana declarantă ..............
  Nr. crt.Nr. cerereData emiterii cereriiCod instit. credit a obligatului la platăInformații despre cambieDenumire obligat la platăCod identificare obligat la platăDenumire trăgătorCod identificare trăgătorDenumire beneficiar/ ultimul giratarMotiv (e) refuz la plată
  Serie cambieNr. cambieData emiterii cambieiData scadențeiSuma de plată (lei)Suma refuzată (lei)
  (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F3B
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a trasului acceptant. Rubrica 4 - "Informații despre cambie - serie cambie" se completează cu seria cambiei. Rubrica 5 - "Informații despre cambie - nr. cambie" se completează cu numărul cambiei. Rubrica 6 - "Informații despre cambie - data emiterii" se completează cu data la care a fost emisă cambia. Rubrica 7 - "Informații despre cambie - data scadenței" se completează cu data la care cambia este scadentă. Rubrica 8 - "Informații despre cambie - suma de plată" se completează cu suma de plată, exprimată în cifre. Rubrica 9 - "Informații despre cambie - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre. Rubrica 10 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - trasul acceptant. Rubrica 11 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. Rubrica 12 - "Denumire trăgător" se completează cu numele sau denumirea completă a trăgătorului. Rubrica 13 - "Cod identificare trăgător" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. Rubrica 14 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al cambiei care este refuzată la plată. Rubrica 15 - "Motiv(e) de refuz" se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată a cambiei respective. Completarea codului motivului de refuz la plată: ● "cambie cu scadența la vedere, refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau ● "cambie cu scadență la vedere, refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau ● "cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau ● "cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau ● "cambie refuzată la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare"se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei.[F3C]
  FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE
  CU BILETE LA ORDIN
  Cod persoana declarantă ..............
  Nr. crt.Nr. cerereData emiterii cereriiCod instit. credit a obligatului la platăInformații despre bilet la ordinDenumire obligat la platăCod identificare obligat la platăDenumire beneficiar/ ultimul giratarMotiv (e) refuz la plată
  Serie bilet la ordinNr. bilet la ordinData emiterii biletului la ordinData scadențeiSuma de plată (lei)Suma refuzată (lei)
  (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F3C
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a subscriitorului. Rubrica 4 - "Informații despre bilet la ordin - serie bilet la ordin" se completează cu seria biletului la ordin. Rubrica 5 - "Informații despre bilet la ordin - nr. bilet la ordin" se completează cu numărul biletului la ordin. Rubrica 6 - "Informații despre bilet la ordin - data emiterii" se completează cu data la care a fost emis biletul la ordin. Rubrica 7 - "Informații despre bilet la ordin - data scadenței" se completează cu data la care biletul la ordin este scadent. Rubrica 8 - "Informații despre bilet la ordin - suma de plată" se completează cu suma de plată, exprimată în cifre. Rubrica 9 - "Informații despre bilet la ordin - suma refuzată" se completează cu suma refuzată, exprimată în cifre. Rubrica 10 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată - subscriitorul. Rubrica 11 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. Rubrica 12 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completează cu numele sau denumirea completă a beneficiarului/ultimului giratar al biletului la ordin care este refuzat la plată. Rubrica 13 - "Motiv(e) de refuz" se completează unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la plată al biletului la ordin respectiv. Completarea codului motivului de refuz la plată: ● "bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau ● "bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen" sau ● "bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau ● "bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen" sau ● "bilet la ordin refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare"se face în funcție de data prezentării la plată a biletului la ordin.
  CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR
  PRIVIND CECUL
  Nr. .........[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [3A]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP .........................
  1. PERS. DECLARANTĂ ................................................. Cod ...................................
  2. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ .......................... Cod ................................
  Tip cec la origine:[ ] Cec simplu[ ] Cec barat
  Tip cec la momentul refuzului[ ] cec simplu[ ] cec barat[ ] cec barat
  CEC Seria .......... Nr. ..........................Suma de plată (lei)
  Data emiterii [][][][][][][][]Suma refuzată (lei)
  TRĂGĂTOR .............................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident .......................BENEFICIAR/Ultimul GIRATAR ........................................
  3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ:
  [ ] cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului *)[ ]cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare *)[ ]cec refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare *)[ ] cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă *)[ ] cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară *)[ ] falimentul trăgătorului[ ] la data emiterii cecului semnătura nu corespunde cu specimenul[ ] interzicerea plății de către trăgător, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare[ ] cec refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare[ ] insolvența trăgătorului[ ] poprire sau alte măsuri de indisponibilizare, conform legii[ ] cecul aparține unui tiraj de instrumente neautorizat de BNR
  4. (Zona 1) INTERDICȚIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI Trăgătorul este declarat de instituția noastră de credit în interdicție bancarăîn perioada [][][][][][][][] – [][][][][][][][](Zona 2)Interdicție bancară suspendată în data de ........Interdicție bancară reluată în data de ............
  5. Înregistrarea incidentului de plată minor cu cec a fost suspendată în data de ........Înregistrarea incidentului de plată minor cu cec a fost reactivată în data de ...........
  *) Se completează și paragraful 4. Aceste incidente de plăți majore cu cecuri determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc.
  MOD DE COMPLETARE
  (3A)
  La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența trăgătorului", respectiv "falimentul trăgătorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." (Zona 1) se completează numai dacă unul din motivele refuzului la plată este: "cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului", "cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă" sau "cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicție bancară", caz în care se va completa și perioada de interdicție bancară de un an, începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major. Paragraful "4." (Zona 2) se completează în situația în care interdicția bancară a fost suspendată sau reluată în baza unor hotărâri judecătorești executorii. Paragraful "5" se completează numai pentru incidentele minore cu cec, în situația în care înregistrarea incidentului de plată a fost suspendată sau reactivată în baza unei hotărâri judecătorești executorii.
  CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR
  PRIVIND CAMBIA
  Nr. .........[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [3B]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP .........................
  2. Cambia seria .......... nr. ......... emisă la data [][][][][][][][] cu data scadenței [][][][][][][][]
  Suma de plată (lei)
  Suma refuzată (lei)
  TRAS ACCEPTANT ..................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident ........................Cu cont deschis la ...........................Cod ....................................................TRĂGĂTOR ............................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident ...................
  BENEFICIAR/Ultimul GIRATAR ..................................
  3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ:
  [ ] cambie cu scadența la vedere refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *)[ ] cambie cu scadență la vedere refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *)[ ] cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzată la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)[ ] cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzată la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)[ ] cambie refuzată la plată pentru că a fost emisă cu dată falsă[ ] falimentul plătitorului[ ] la data emiterii cambiei semnătura nu corespunde cu specimenul[ ] cambie refuzată la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare[ ] insolvența plătitorului[ ] poprire sau alte măsuri de indisponibilizare, conform legii
  4. Înregistrarea incidentului de plată a fost suspendată în data de .........Înregistrarea incidentului de plată a fost reactivată în data de .............
  *) Aceste incidente de plăți majore cu cambii determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc.
  MOD DE COMPLETARE
  (3B)
  La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." se completează numai dacă înregistrarea incidentului de plată a fost suspendată sau reactivată în baza unei hotărâri judecătorești executorii.
  CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR
  PRIVIND BILETUL LA ORDIN
  Nr. .........[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [3C]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP .........................
  1. PERS. DECLARANTĂ ................................. Cod ...................
  2. Bilet la ordin seria ....... nr. ............. emis la data [][][][][][][][] cu data scadenței [][][][][][][][]
  Suma de plată (lei)
  Suma refuzată (lei)
  SUBSCRIITOR ................................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident .........................Cu cont deschis la ............................................Cod .............................................BENEFICIAR/Ultimul GIRATAR ......................................
  3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ:
  [ ] bilet la ordin cu scadență la vedere refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *)[ ] bilet la ordin cu scadență la vedere refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *)[ ] bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)[ ] bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat la plată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)[ ] bilet la ordin refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă[ ] falimentul plătitorului[ ] la data emiterii biletului la ordin semnătura nu corespunde cu specimenul[ ] bilet la ordin refuzat la plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare[ ] insolvența plătitorului[ ] poprire sau alte măsuri de indisponibilizare, conform legii
  4. Înregistrarea incidentului de plată a fost suspendată în data de ....Înregistrarea incidentului de plată a fost reactivată în data de ......
  *) Aceste incidente de plăți majore cu bilete la ordin determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc.
  MOD DE COMPLETARE
  (3C)
  La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." se completează numai dacă înregistrarea incidentului de plată a fost suspendată sau reactivată în baza unei hotărâri judecătorești executorii.
   +  Anexa nr. 4 Sigla persoanei declarante
  SOMAȚIE
  Nr. ............ [][][][][][][][]
  (data emiterii)
  De la ...(unitate instituție de credit).... cod ...... Către ...(titular de cont)...În data de [][][][][][][][] ați emis un cec ....(tip cec la origine)...., ...(tip cec la momentul refuzului)..., seria ........., nr. ......., pentru suma de ....(în litere)... lei [ ] în beneficiul lui ....(numele sau denumirea beneficiarului)..... prezentat la plată de ...(numele/denumirea ultimului posesor).... refuzat pe motiv (e) ............În consecință, în perioada de [][][][][][][][] - [][][][][][][][] vă aflați în INTERDICȚIE BANCARĂ În această perioadă vă este interzis să emiteți cecuri și aveți obligația să restituiți fără întârziere tuturor instituțiilor de credit formularele de cecuri, ridicate de la acestea.
   +  Anexa nr. 5[F5]
  FORMULAR DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICȚIEI BANCARE,
  SUSPENDARE/REACTIVARE A ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE PLĂȚI
  Cod persoana declarantă ..............
  Nr. crt.Nr. cerereData emiterii cereriiNr. CIPTip acțiuneComentariu
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F5
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completează cu:– Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului cu cec, a cărei interdicție bancară se dorește a se suspenda sau relua;– Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului cu cec/cambie/bilet la ordin a cărui înregistrare se dorește a se suspenda sau reactiva. Rubrica 4 - "Tip acțiune" se completează cu unul din codurile prevăzute pentru suspendarea sau reluarea interdicției bancare, suspendarea sau reactivarea înregistrării privind incidentul de plată. Rubrica 5 - "Comentariu" se completează cu detalii referitoare la hotărârea judecătorească executorie în baza căreia s-a efectuat operațiunea de suspendare sau reluare a interdicției bancare, respectiv suspendarea sau reactivarea înregistrării privind incidentul de plată.
  CERERE DE SUSPENDARE/RELUARE A
  INTERDICȚIEI BANCARE
  Nr. .........[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP .........................
  1. PERS. DECLARANTĂ ............................. Cod ...................
  2. Solicităm :[ ] Suspendarea interdicției bancare ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii;[ ] Reluarea interdicției bancare ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii.Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante și anume:......................................................................................................................................
  3. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ ............ .......................................... Cod .....................
  Tip cec la origine:[ ] Cec simplu [ ] Cec barat
  Tip cec la momentul refuzului:[ ] cec simplu [ ] cec barat[ ] cec barat
  Cec seria .......... nr. ...................Suma de plată (lei)
  Suma refuzată (lei)
  4.Pentru titularul de cont ......................................................................se suspendă interdicția bancară cu cec înregistrată la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC
  Nr. ......................... [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ........................ [][][][][][][][] (data emiterii)
  Trăgătorul a fost declarat în interdicție bancară în perioada: [][][][][][][][] – [][][][][][][][]
  5. Pentru titularul de cont .........................................................................se reia interdicția bancară înregistrată la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNCNr. ............ [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ................ [][][][][][][][] (data emiterii)Trăgătorul este declarat în interdicție bancară în următoarele perioade: [][][][][][][][] – [][][][][][][][]; [][][][][][][][] – [][][][][][][][]

  MOD DE COMPLETARE
  (5)
  La rubrica "Nr. ....." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți" (F5). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți" (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadei de interdicție bancară va fi următoarea: prima zi de interdicție bancară va fi ziua înregistrării la CIP a refuzului, iar ultima zi de interdicție bancară va fi ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării interdicției bancare. Paragraful "5." se completează dacă persoana declarantă solicită reluarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadelor de interdicție bancară va fi următoarea: primul interval de interdicție bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la introducerea la CIP a incidentului de plată până în ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării interdicției bancare, iar al doilea interval de interdicție bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la momentul înregistrării la CIP a reluării interdicției bancare până la împlinirea unui an de interdicție bancară.
  CERERE DE SUSPENDARE/REACTIVARE A ÎNREGISTRĂRII PRIVIND
  INCIDENTUL DE PLATĂ CU CEC
  Nr. .........[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [5A]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP .........................
  1. PERS. DECLARANTĂ ..................................... Cod ...................
  2. Solicităm :[1] Suspendarea înregistrării privind incidentul de plată minor cu cec, ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii;[1] Reactivarea înregistrării privind incidentul de plată minor cu cec, ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii.Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante și anume:..............................................................
  3. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ ............ .......................................... Cod .....................
  Tip cec la origine:[ ] Cec simplu [ ] Cec barat
  Tip cec la momentul refuzului:[ ] cec simplu [ ] cec barat[ ] cec barat
  Cec seria .......... nr. ........................Suma de plată (lei)
  Suma refuzată (lei)
  4.Pentru titularul de cont ......................................................se suspendă înregistrarea privind incidentul de plată minor cu cec înregistrat la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ................ [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ............ [][][][][][][][] (data emiterii)
  5. Pentru titularul de cont .........................................................................se reactivează înregistrarea privind incidentul de plată minor cu cec înregistrat la CIP prin Cererea noastră de înscrierea refuzului bancar în FNC Nr. ............ [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ................ [][][][][][][][] (data emiterii)

  MOD DE COMPLETARE
  (5A)
  La rubrica "Nr. ...." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării/privind incidentul de plată" (F5). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării incidentului de plată". (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea înregistrării unui incident de plată minor cu cec. Paragraful "5." se completează dacă persoana declarantă solicită reactivarea înregistrării unui incident de plată minor cu cec.
  CERERE DE SUSPENDARE/REACTIVARE A ÎNREGISTRĂRII PRIVIND
  INCIDENTUL DE PLATĂ CU CAMBIE
  Nr. .........[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  (5B)
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP .........................
  1. PERS. DECLARANTĂ .................................... Cod ...................
  2. Solicităm :[ ] Suspendarea înregistrării privind incidentul de plată cu cambie, ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii;[ ] Reactivarea înregistrării privind incidentului de plată cu cambie, ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii.Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante și anume:..........................................................................................................................................
  3. INSTITUȚIA DE CREDIT ............ .......................................... Cod .....................Cambie seria .......... nr............... emisă la data [][][][][][][][] cu data scadenței [][][][][][][][]
  Suma de plată (lei)
  Suma refuzată (lei)
  4.Pentru titularul de cont (Tras acceptant)......................................................................se suspendă înregistrarea privind incidentul de plată cu cambie înregistrat la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNCB Nr. ................ [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ............ [][][][][][][][] (data emiterii)
  5. Pentru titularul de cont .........................................................................se reactivează înregistrarea privind incidentul de plată cu cambie înregistrat la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNCB Nr. ............ [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ................ [][][][][][][][] (data emiterii)

  MOD DE COMPLETARE
  (5A)
  La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind a incidentul de plată" (F5). Paragraful " Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării incidentului de plată" (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B). Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea înregistrării privind un incident de plată cu cambie. Paragraful "5." se completează dacă persoana declarantă solicită reactivarea înregistrării unui incident de plată cu cambie.
  CERERE DE SUSPENDARE/REACTIVARE A ÎNREGISTRĂRII
  PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ CU BILET LA ORDIN
  Nr. .... [][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [5C]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP ...................................................
  1. PERS. DECLARANTĂ .......................................................................... Cod .......................
  2. Solicităm :[] Suspendarea înregistrării privind incidentul de plată cu bilet la ordin, ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii;[ ] Reactivarea înregistrării privind incidentului de plată cu bilet la ordin, ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii.Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante și anume:..............................................................................................................................
  3. INSTITUȚIA DE CREDIT ................................................................. Cod ............................Bilet la ordin seria ......... nr. ............ emis la data [][][][][][][][] cu data scadenței [][][][][][][][]Suma de plată (lei) [ ]Suma refuzată (lei) [ ]
  4. Pentru titularul de cont .......................................se suspendă înregistrarea privind incidentul de plată cu bilet la ordin înregistrat la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. ..................................[][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ...........................[][][][][][][][] (data emiterii)
  5. Pentru titularul de cont ....................................se reactivează înregistrarea privind incidentul de plată cu bilet la ordin înregistrat la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. ...............................[][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ..................... [][][][][][][][] (data emiterii)

  MOD DE COMPLETARE
  (5A)
  La rubrica "Nr... " și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentul de plată" (F5). Paragraful " Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind a incidentul de plată" (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C). Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea înregistrării privind un incident de plată cu bilet la ordin. Paragraful "5." se completează dacă persoana declarantă solicită reactivarea înregistrării unui incident de plată cu bilet la ordin.
   +  Anexa nr. 6 [F6]
  FORMULAR DE ANULARE A ÎNREGISTRĂRILOR DIN BAZA DE DATE A CIP
  Cod persoana declarantă ......................
  Nr. crt.Nr.cerereData emiterii cereriiNr. CIPMotivul anulăriiComentariu
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F6
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completează cu Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului bancar cu cec, cambie sau bilet la ordin, care se dorește a se anula. Rubrica 4 - "Motivul anulării" se completează cu unul din codurile prevăzute pentru eroarea persoanei declarante, pentru hotărârea judecătorească executorie, respectiv pentru "mesaj de alertă". Rubrica 5 - "Comentariu" se completează doar în cazul anulării ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii, cu detalii referitoare la aceasta.
  CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CECUL
  Nr. ......... [][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [6A]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP ...................................................
  1. PERS. DECLARANTĂ ................................................................ Cod ...................................
  2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. .................................................................. din [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ......................... din [][][][][][][][] (data emiterii)[] eroarea persoanei declarante;[] hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante, și anume: ...................................................................................................................................................................................[] “mesaj de alertă“
  3. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ .................................................... Cod ............................
  Tip cec laorigine:[] Cec simplu [] Cec barat
  Tip cec lamomentulrefuzului:[] cec simplu [] cec barat
  [] cec barat
  Cec seria ................ nr ...................................... Data emiterii [][][][][][][][]Suma de plată (lei) [ ]Suma refuzată (lei) [ ]
  TRĂGĂTOR .....................................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident ..........................BENEFICIAR/Ultimul GIRATAR..............................................................
  4. Din această zi [][][][][][][][] titularul de cont ...................................................................nu mai face obiectul INTERDICȚIEI BANCARE înregistrate la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. ............. [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP .......... din [][][][][][][][] (data emiterii)

  MOD DE COMPLETARE
  (6A)
  La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "4." se completează numai dacă persoana declarantă solicită anularea unui incident de plată major cu cec.
  CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATA PRIVIND CAMBIA
  Nr. .............. [][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [6B]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP ...................................................
  1. PERS. DECLARANTĂ .......................................................... Cod .................................
  2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNCB nr. ........ din [][][][][][][][](data emiterii cererii) și Nr. CIP ........ din [][][][][][][][] (data emiterii)[] eroarea persoanei declarante;[] hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante, și anume: ...................................................................................................................................................................................[] “mesaj de alertă“
  3. Cambia seria ......... nr. ................. emisă 1a data [][][][][][][][] cu. data, scadenței [][][][][][][][]Suma de plată (lei) [ ]Suma refuzată (lei) [ ]
  TRAS ACCEPTANT ...........................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident .............Cu cont deschis la ................................Cod .......................................................TRĂGĂTOR ..........................................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident ...............................
  BENEFICIAR/Ultimul GIRATAR .................................................

  MOD DE COMPLETARE
  (6B)
  La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).
  CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN
  Nr. ...............[][][][][][][][]
  (data emiterii cererii)
  [6C]
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP ...................................................
  1. PERS. DECLARANTĂ .......................................................... Cod .................................
  2. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNCB nr. ........ din [][][][][][][][](data emiterii cererii) și Nr. CIP ........ din [][][][][][][][](data emiterii)[] eroarea persoanei declarante;[] hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante, și anume: ...................................................................................................................................................................................[] “mesaj de alertă“
  3. Cambia seria ......... nr. ................. emisă 1a data [][][][][][][][] cu. data, scadenței [][][][][][][][]Suma de plată (lei) [ ]Suma refuzată (lei) [ ]
  TRAS ACCEPTANT ...........................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident .............Cu cont deschis la ................................Cod .......................................................TRĂGĂTOR ..........................................................CUI/CIF/CNP/Cod nerezident ...............................
  BENEFICIAR/Ultimul GIRATAR .................................................

  MOD DE COMPLETARE
  (6C)
  La rubrica "Nr..." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). Paragraful " Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1."și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP" (F6). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).
   +  Anexa nr. 7 BNR - CIP [F7]
  NOTIFICAREA CIP PRIVIND INTERDICȚIA BANCARĂ/INCIDENTELE DE PLĂȚI
  Denumirea centralei instituției de credit .............. Codul centralei instituției de credit ..................
  Nr. crt.Nr. notificareData emiterii notificăriiTip operațiuneDenumirea instituției de credit a obligatului la platăCodul instituției de credit a obligatului la platăDenumire obligat la platăCod identificare obligat la platăInformații despre cec/cambie/bilet la ordinData început de interdicție bancarăData sfârșit de interdicție bancară
  Serie cec/ cambie/ bilet la ordinNr. cec/ cambie/ bilet la ordinTip cec la origine
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F7
  Rubrica "Denumirea centralei instituției de credit" se completează cu denumirea instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea CIP privind interdicția bancară/incidentele de plăți" (F7). Rubrica "Codul centralei instituției de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea CIP privind interdicția bancară/incidentele de plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. notificare" se completează de către CIP cu numărul de înregistrare din evidențele CIP. Rubrica 2 - "Data emiterii notificării" se completează de către CIP cu data la care a fost emis formularul F7. Rubrica 3 - "Tip operațiune" se completează cu "I - Inserare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind inserarea unui incident de plată și cu "A - Anulare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind anularea unui incident de plată. Dacă tipul operațiunii este "I - Inserare", pentru un incident de plată major cu cec se vor completa rubricile 11 și 12. Dacă tipul operațiunii este "A - Anulare", pentru un incident de plată major cu cec nu se vor completa rubricile 11 și 12. Instituția de credit care primește această notificare are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar. Rubrica 4 - "Denumirea instituției de credit a obligatului la plată" se completează cu denumirea instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 5 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. Rubrica 8 - "Informații despre cec/cambie/bilet la ordin - serie cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu seria cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea. Rubrica 9 - "Informații despre cec/cambie/bilet la ordin - nr. cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu numărul cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea. Rubrica 10 - "Informații despre cec - tip cec la origine" se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară. Rubrica 11 - "Data de început de interdicție bancară" se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul raportării unui incident de plată major cu cec. Rubrica 12 - "Data de sfârșit de interdicție bancară" se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul raportării unui incident de plată major cu cec.
   +  Anexa nr. 8 BNR - CIP [F8]
  NOTIFICAREA CIP PRIVIND
  SUSPENDAREA/RELUAREA INTERDICȚIEI BANCARE, SUSPENDAREA/REACTIVAREA
  ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE PLĂȚI
  Denumirea centralei instituției de credit .......... Codul centralei instituției de credit ..............
  Nr. crt.Nr. notificareData emiterii notificăriiTip acțiuneDenumirea instituției de credit a obligatului la platăCodul instituției de credit a obligatului la platăDenumire obligat la platăCod identificare obligat la platăInformații despre cec/cambie/bilet la ordinData început de interdicție bancarăData sfârșit de interdicție bancarăData început de interdicție bancarăData sfârșit de interdicție bancară
  Serie cec/cambie /bilet la ordinNr. cec/cambie /bilet la ordinTip cec la origine
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F8
  Rubrica "Denumirea centralei instituției de credit" se completează cu denumirea instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdicției bancare, suspendarea/reactivarea înregistrării privind incidentele de plăți" (F8). Rubrica "Codul centralei instituției de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit care primește de la CIP "Notificarea CIP privind suspendarea/reluarea interdicției bancare, suspendarea/reactivarea înregistrării privind incidentele de plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. notificare" se completează de către CIP cu numărul de înregistrare din evidențele CIP. Rubrica 2 - "Data emiterii notificării" se completează de către CIP cu data la care a fost emis formularul F8. Rubrica 3 - "Tip acțiune" se completează cu "S - Suspendare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind suspendarea interdicției bancare pentru un incident de plată major cu cec sau suspendarea înregistrării incidentelor de plăți minore cu cecuri și a incidentelor de plăți cu cambii sau bilete la ordin și cu "R - Reluare" pentru cazul în care este transmisă notificarea privind reluarea interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior sau reactivarea înregistrării incidentelor de plăți minore cu cecuri și a incidentelor de plăți cu cambii sau bilete la ordin. Dacă tipul acțiunii este "S - Suspendare", în cazul suspendării interdicției bancare, se vor completa rubricile 11 și 12. Dacă tipul acțiunii este "R - Reluare", în cazul reluării interdicției bancare se vor completa rubricile 11-14. Instituția de credit care primește această notificare are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar. Rubrica 4 - "Denumirea instituției de credit a obligatului la plată" se completează cu denumirea instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 5 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent. Rubrica 8 - "Informații despre cec/cambie/bilet la ordin - serie cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu seria cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea. Rubrica 9 - "Informații despre cec/cambie/bilet la ordin - nr. cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu numărul cecului/cambiei/biletului la ordin pentru care se transmite notificarea. Rubrica 10 - "Informații despre cec - tip cec la origine" se completează cu tipul cecului la momentul tipăririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicția bancară. Rubrica 11 - "Data de început de interdicție bancară" se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul raportării unui incident de plată major cu cec. Rubrica 12 - "Data de sfârșit de interdicție bancară" se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul suspendării interdicției bancare pentru un incident de plată major cu cec Rubrica 13 - "Data de început de interdicție bancară" se completează cu data de la care începe interdicția bancară în cazul reluării interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior. Rubrica 14 - "Data de sfârșit de interdicție bancară" se completează cu data de la care se încheie interdicția bancară în cazul reluării interdicției bancare pentru un cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior.
   +  Anexa nr. 9 [F9]
  FORMULAR DE CONSULTARE
  Cod instituție de credit ..............
  Nr. crt.Tip consultareNumăr cerereData emiterii cereriiTip întrebareCod identificare titular de contSerie cec/cambie/bilet la ordinNr.cec/cambie/bilet la ordinData de început consultareData de sfârșit consultare
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F9
  Rubrica " Rubrica "Cod instituție de credit" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul de consultare a informațiilor existente în baza de date a CIP. Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Tip consultare" se completează cu una din valorile care indică faptul că o anumită consultare are loc în numele instituției de credit sau în numele solicitantului. Rubrica 2 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele instituției de credit. Rubrica 3 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 4 - "Tip întrebare" se completează cu una din valorile care indică tipul de întrebare solicitat (FNIP, FNPR, Istoric sintetic), dacă se dorește consultare pentru un titular de cont. Rubrica 5 - "Cod identificare titular de cont" se completează astfel:a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscalăb) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personalc) în cazul persoanelor juridice/altor entități nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curentd) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent Rubrica 6 - "Serie cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu seria cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de plată. Rubrica 7 - "Nr. cec/cambie/bilet la ordin" se completează cu nr. cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacă se dorește consultarea pentru un anumit instrument de plată. Rubrica 8 - "Data de început consultare" se completează cu data calendaristică de la care se dorește a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art.17 din prezentul regulament. Rubrica 9 - "Data de sfârșit consultare" se completează cu data calendaristică până la care se dorește a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art.17 din prezentul regulament.
  CERERE DE CONSULTARE
  Nr. ......... [][][][][][][][]
  (data emiteri cererii)
  Loc rezervat luării în evidență la CIPNr. CIP ...................................................
  Consultarea în numele solicitantului
  1. SUBSEMNATUL .................................................., adresa .......................................................... posesor al CI seria .......... nr. .............., cod numeric personal [] , emis de ...................... la data de [][][][][][][][], reprezentant al ....................................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală /cod persoană juridică nerezidentă []
  Vă rog să-mi furnizați următoarele informații:• Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ......... și numărul ..................... face obiectul unui incident de plată?• Care este istoricul incidentelor de plată înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală/cod numeric personal/cod persoană juridică nerezidentă/cod persoană fizică nerezidentă .............. în perioada [][][][][][][][]-[][][][][][][][][] Fișierul național de incidente de plăți (Fișierul național de cecuri, Fișierul național de cambii, Fișierul național de bilete la ordin)[] Fișierul național al persoanelor cu risc[] Istoricul incidentelor de plată în forma sintetică

  MOD DE COMPLETARE
  Cererea de consultare se utilizează doar pentru consultarea în numele solicitantului. La rubrica "Nr..."și "data emiterii cererii" se înscriu umărul de înregistrare și data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante. Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. Paragraful "1." se completează cu datele personale ale persoanei fizice care solicită informații din Fișierul național de incidente de plăți (FNIP) sau Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) în nume propriu sau în numele unei persoane juridice/alte entități rezidente sau nerezidente. În paragraful "2." solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru consultarea după instrumentul de plată: "cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ... nr. .... face obiectul unui incident de plată?": data înregistrării la CIP, descrierea motivelor de refuz la plată; ● pentru consultarea titularului de cont în "FNIP": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată; ● pentru consultarea titularului de cont în "FNPR": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată; ● pentru consultarea "Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică": nr. total de refuzuri, suma de plată și suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului și după tipul motivului de refuz (major/minor).
   +  Anexa nr. 10 [F10]
  FORMULARUL LISTA ERORILOR PRIVIND RAPORTAREA
  INFORMAȚIEI REFERITOARE LA INCIDENTELE DE PLĂȚI
  Cod persoana declarantă ...........
  Număr curentTip formularCod eroareDescrierea erorii
  (0)(1)(2)(3)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F10
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite lista erorilor privind raportarea informației referitoare la incidentele de plăți. Rubrica 0 - "Număr curent" se completează cu numărul liniei în care se semnalează eroarea, corespunzător numărului curent din formularul transmis de persoana declarantă. Rubrica 1 - "Tip formular" se completează cu numărul de formular (F3A, F3B, F3C, F5, F6, F9). Rubrica 2 - "Cod eroare" se completează cu un cod stabilit de Centrala Incidentelor de Plăți. Rubrica 3 - "Descrierea erorii" se completează descrierea erorii constatate.
   +  Anexa nr. 11 [F11]
  FORMULARUL DE RECTIFICARE A INFORMAȚIILOR ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE A CIP
  Cod persoana declarantă ..................
  Număr curentNr.CIPCâmp eronatValoare corectă
  (0)(1)(2)(3)

  MOD DE COMPLETARE
  Formularul F11
  Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite "Formularul de rectificare a informațiilor înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți." Rubrica 0 - "Număr curent" se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. CIP" se completează cu Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului bancar cu cec, cambie sau bilet la ordin ce se dorește a se rectifica. Rubrica 2 - "Câmp eronat" se va completa denumirea câmpului din formularele de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri, cambii sau bilete la ordin ce se dorește a se rectifica. Rubrica 3 - "Valoare corectă" se va completa valoarea corectă asociată câmpului.
   +  Anexa nr. 12
  LISTA INFORMAȚIILOR ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE A CIP CE POT FI RECTIFICATE
  Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCB/FNBO:1. Nr. și/sau data emiterii cererii din evidențele persoanei declarante2. Codul bancar al instituției de credit a obligatului la plată3. Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului (nu pentru cecurile cu interdicție bancară suspendată sau reluată)4. Seria și/sau numărul cecului/cambiei/biletului la ordin (nu pentru cecurile cu interdicție bancară suspendată sau reluată și nici pentru cecurile/cambiile/biletele la ordin a căror înregistrare a fost suspendată sau reactivată)5. Data emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)6. Suma de plată/refuzată ● fără modificarea motivului corespunzător ● cu modificarea motivului, însă fără a schimba tipul acestuia (major/minor)7. Denumire trăgător (pentru incident de plată minor) și/sau denumire beneficiar/ultimul giratar, în cazul cecului8. Denumire tras/trăgător/subscriitor/beneficiar/ultimul giratar, în cazul cambiei sau biletului la ordin9. Adăugarea de alte motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)10. Radiere motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)11. Înlocuire motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată major/minor)12. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru tras/trăgător/subscriitor în cazul cambiei/biletului13. Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală/codul numeric personal/cod nerezident pentru trăgător pentru un incident de plată minor în cazul cecului14. Data scadenței cambiei/biletului la ordin, fără modificarea tipului motivului (major/minor).
  ------