HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 20 octombrie 2023privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea, și trecerea acestora și a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 288 alin. (1) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareGuvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea, în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(3) Transmiterea imobilelor prevăzute la alin. (1) și (2) în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, se face în vederea construirii unei săli de sport multifuncționale, unor blocuri ANL și pentru amenajarea unui atelier și sediu pentru Societatea Comercială Servicii Publice Goscom - S.R.L. Mihail Kogălniceanu, al cărei asociat unic este comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, prin accesarea de fonduri nerambursabile și de la bugetul local, în termen de 5 ani de la data preluării.(4) Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilelor prevăzute la alin. (1) și (2) nu se finalizează obiectivele de investiții prevăzute la alin (3), imobilele transmise revin, în condițiile legii, în domeniul public al statului.(5) Monitorizarea realizării obiectivelor de investiții și a termenului prevăzute la alin. (3) va fi efectuată de către Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 alin. (1) și (2) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marcel-Alexandru Stoica,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 1.013.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar și datele de identificare
  Nr. M.F. Codul de clasificarePersoana juridică ce administrează imobilulDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  34091 8.28.03Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea CUI 37752762Clădire laborator M. KogălniceanuȚara: România; județul Tulcea; comuna Mihail Kogălniceanu; str. Mihai Eminescu nr. 125Suprafață construită = 200 mp Regimul de înălțime = parter; cărămidă CF = 32971-C451.918
  106323 8.28.10Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea CUI 37752762Remiză utilaje Kogălniceanu + anexeȚara: România; județul Tulcea; comuna Mihail Kogălniceanu; str. Mihai Eminescu nr. 125Suprafață construită = 375 mp CF = 32971-C1, C2, C3 și C58.792
  116340 8.28.12Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea CUI 37752762Pavilion locuințeȚara: România; județul Tulcea; comuna Mihail Kogălniceanu, str. Mihai Eminescu; nr. 140Suprafață construită = 438 mp Suprafață desfășurată = 438 mp Regimul de înălțime = parter CF = 30852-C1129.219
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile care trec din domeniul public al statului și administrarea
  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea,
  în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, precum și
  ale unui bun din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  care trece în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea
  Nr. M.F. Codul de clasificarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -
  34091 8.28.03Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea - CUI 37752762Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, CUI 4508770Clădire laborator M. KogălniceanuȚara: România; județul Tulcea; comuna Mihail Kogălniceanu; str. Mihai Eminescu nr. 125Suprafață construită = 200 mp Regimul de înălțime = parter; cărămidă CF = 32971-C451.918
  106323 8.28.10Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea - CUI 37752762Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, CUI 4508770Remiză utilaje Kogălniceanu + anexeȚara: România; județul Tulcea; comuna Mihail Kogălniceanu; str. Mihai Eminescu nr. 125Suprafață construită = 375 mp CF=32971-C1, C2, C3 și C58.792
  116340 8.28.12Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea - CUI 37752762Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, CUI 4508770Pavilion locuințeȚara: România; județul Tulcea; comuna Mihail Kogălniceanu, str. Mihai Eminescu nr. 140Suprafață construită = 438 mp Suprafață desfășurată = 438 mp Regimul de înălțime = parter CF = 30852-C1129.219
  34131 8.29.08Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, CUI 4508770Teren suprafață totală KogălniceanuȚara: România; județul Tulcea; satul Mihail Kogălniceanu; str. Mihai Eminescu nr. 125Suprafață teren = 7.800 mp CF = 32971333.929
  -----