HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 20 octombrie 2023privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 1.011.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  pentru care se modifică anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
  în sensul actualizării denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar
  Nr. M.F.Codul de clasificație inițialCodul de clasificație propusDenumirea actualizatăAdresa poștală actualăDescrierea tehnică/Nr. carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar actualizată (lei)Persoana juridică ce administrează imobilul
  340548.29.068.29.08Clădire (sediu Serviciul Fiscal Orășenesc Bragadiru) și terenRomânia, Bragadiru, Șos. Alexandriei nr. 271, județul IlfovClădirea C1, regim de înălțime S + P + 3E, cu nr. cadastral 111915-C1, înscrisă în CF nr. 111915 Bragadiru, cu suprafața construită la sol de 305 mp și suprafața construită desfășurată de 1.448,63 mp Teren cu nr. cadastral 111915, înscris în CF nr. 111915 Bragadiru, în suprafață de 350 mp631.3083.927.000Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București CUI 4193117
  ------