HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 20 octombrie 2023privind modificarea denumirii, valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii, valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Muncii și Solidarității Sociale își va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 1.010.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului la care se modifică denumirea, caracteristicile tehnice și valoarea de inventar
  AdministratorulNr. MFCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnicăAnul dobândiriiValoarea de inventar - lei -Valoarea de inventar actualizată - lei -Baza legală
  Casa Județeană de Pensii Neamț CUI 135980041210758.29.08Clădire și terenȚara: România; județul: Neamț; MRJ Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu nr. 57- suprafața construită = 218,5 mp - suprafața desfășurată = 218,5 mp - regim de înălțime: P - suprafață teren = 147,25 mp CF 65425 Piatra-Neamț CF 65425 - C1-U2 Piatra-Neamț CF 65425 - C1-U3 Piatra-Neamț2001461.214Clădire = 294.172; Teren = 98.929Legea nr. 19/2000; Protocol DGMPS - CJP Neamț 10.067/2001; Protocol CJP - ITM Neamț nr. 44.877/11.105/2023
  TOTAL       393.101 
  (la 17-11-2023, Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.010 din 20 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 17 noiembrie 2023 )
  -----