HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 20 octombrie 2023privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate pentru perioada 2023-2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 octombrie 2023  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) și ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională de sănătate pentru perioada 2023-2030, denumită în continuare Strategie națională, prevăzută în anexa*) care face parte din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate.  +  Articolul 3Finanțarea măsurilor prevăzute în Strategia națională de sănătate pentru perioada 2023-2030 se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții sau autorități publice responsabile pentru implementare, în limita fondurilor alocate cu această destinație.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marcel-Alexandru Stoica,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul finanțelor,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 1.004.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂde sănătate pentru perioada 2023 - 2030"Pentru sănătate, împreună"