ORDIN nr. 3.544 din 17 octombrie 2023privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 octombrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 18.989/2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 și nr. 695 bis din 28 iulie 2023, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 17 octombrie 2023.Nr. 3.544.  +  ANEXĂ
  Modificări și completări ale anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
  valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile
  comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și
  drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări
  de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
  București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
  1. După poziția nr. 6091 se introduc 65 de poziții noi, pozițiile nr. 6092-6156, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Cod_cimObsDenumire produsFormăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  6092W54808002TUSSIN 6,5 mg/5 mlSIROP6,5 mg/5 mlROPHARMA - S.A. - ROMÂNIADEXTROMETHORPHANUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 115 ml sirop + o linguriță dozatoare gradată din PP la 1,25 ml; 2,5 ml și 5 ml (3 ani)R05DA09MGgeneric12,1113,8118,66Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6093W66946001ROBITUSSIN JUNIOR 3,75 mg/5 mlSOL. ORALĂ3,75 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIADEXTROMETHORPHANUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere)R05DA09MGgeneric7,398,4311,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6094W66944001ROBITUSSIN ANTITUSSICUM 7,5 mg/5 mlSOL. ORALĂ7,5 mg/5 mlGLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIADEXTROMETHORPHANUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere)R05DA09MGgeneric7,398,4311,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6095W66037001SAIZEN 8 mg/mlSOL. INJ. ÎN CARTUȘ8 mg/mlMERCK ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIASOMATROPINUMCutie cu 1 cartuș din sticlă incoloră cu dop cu piston din cauciuc și capsă din Al cu inserție de cauciuc x 1,50 ml sol. inj. (12 mg somatropină) (2 ani; după prima deschidere a cartușului - 28 zile (între 2° C și 8° C)H01AC01MIinovativ987,001.017,001.146,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6096W53689002METRONIDAZOL ARENA 250 mg (P01AB1)COMPR.250 mgARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIAMETRONIDAZOLUMCutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. (4 ani)J01XD01MGgeneric37,4042,6455,77Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6097W68765001SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric39,6145,1559,06Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6098W68765002SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric85,9796,28121,74Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6099W68765003SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric150,44165,48202,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6100W69478001BYFAVO 20 mgPULB. PT. SOL. INJ.20 mgPAION DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIAREMIMAZOLAMUMCutie cu 10 flac. din sticlă care conțin pulb. pt. sol. inj (3 ani)N05CD14MIinovativ989,821.019,821.149,72Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6101W68767001SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgAS GRINDEKS - LETONIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric144,19158,61193,63Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6102W68767002SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgAS GRINDEKS - LETONIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric288,39317,23383,93Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6103W68767003SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgAS GRINDEKS - LETONIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric504,69534,69620,96Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6104W69348001SKYRIZI 600 mgCONC. PT. SOL. PERF.60 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KG - GERMANIARISANKIZUMABUMCutie cu un flacon x 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (24 luni)L04AC18MIinovativ19.388,3219.418,3221.204,12Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6105W69349001SKYRIZI 360 mgSOL. INJ. ÎN CARTUȘ150 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KG - GERMANIARISANKIZUMABUMCutie cu un cartuș + un dispozitiv injector atașabil la nivelul corpului (24 luni)L04AC18MIinovativ19.388,3219.418,3221.204,12Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6106W67588001SOGROYA 10 mg/1,5 mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT10 mg/1,5 mlNOVO NORDISK A/S - DANEMARCASOMAPACITANUMAmbalaj cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 1,5 ml sol. (2 ani)H01AC07MOorfan6.082,046.112,046.700,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6107W69512001SOGROYA 5 mg/1,5 mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT5 mg/1,5 mlNOVO NORDISK A/S - DANEMARCASOMAPACITANUMAmbalaj cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 1,5 ml sol. (2 ani)H01AC07MOorfan3.547,863.577,863.938,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6108W69486001RINVOQ 45 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.45 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KG - GERMANIAUPADACITINIBUMCutie cu blist. calendaristice din PVC/PE/PCTFE/Al x 28 compr. cu elib. prel. (2 ani)L04AA44MIinovativ8.545,768.575,769.385,73Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6109W68766001SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric63,8771,5490,45Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6110W68766002SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric131,32144,45176,35Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6111W68766003SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mgCOMPR. FILM.100 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric242,11266,32325,12Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6112W69316001CYCLOLUX 0,5 mmol/mlSOL. INJ.0,5 mmol/mlSANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIAACIDUM GADOTERICUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)V08CA02MGgeneric95,39106,84130,43Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6113W69316002CYCLOLUX 0,5 mmol/mlSOL. INJ.0,5 mmol/mlSANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIAACIDUM GADOTERICUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)V08CA02MGgeneric137,91151,70185,20Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6114W69316003CYCLOLUX 0,5 mmol/mlSOL. INJ.0,5 mmol/mlSANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIAACIDUM GADOTERICUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)V08CA02MGgeneric176,83194,51237,46Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6115W69316004CYCLOLUX 0,5 mmol/mlSOL. INJ.0,5 mmol/mlSANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIAACIDUM GADOTERICUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)V08CA02MGgeneric953,88983,881.110,58Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6116W69316005CYCLOLUX 0,5 mmol/mlSOL. INJ.0,5 mmol/mlSANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIAACIDUM GADOTERICUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)V08CA02MGgeneric1.379,131.409,131.574,10Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6117W69316006CYCLOLUX 0,5 mmol/mlSOL. INJ.0,5 mmol/mlSANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIAACIDUM GADOTERICUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat)V08CA02MGgeneric1.768,301.798,301.998,30Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6118W69112002ETRAGA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlSTADA M D - S.R.L. - ROMÂNIAAZACITIDINUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. susp. inj. conținând 150 mg azacitidină (3 ani după ambalare pentru comercializare; după reconstituire se utilizează imediat.)L01BC07MGgeneric1.449,551.479,551.650,86Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6119W67869001SUGAMMADEX TERAPIA 100 mg/mlSOL. INJ.100 mg/mlTERAPIA - S.A. - ROMÂNIASUGAMMADEXUMCutie cu 10 flac. din sticlă cu capacitatea de 2 ml care conțin sol. inj. (200 mg sugammadex) (3 ani)V03AB35MGgeneric2.234,032.264,032.505,94Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6120W67876002LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 15 mgCAPS.15 mgALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric2.234,002.264,002.505,91Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6121W67877002LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 25 mgCAPS.25 mgALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric2.234,002.264,002.505,91Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6122W67874002LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 5 mgCAPS.5 mgALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric963,80993,801.121,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6123W67875002LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 10 mgCAPS.10 mgALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric1.970,352.000,352.218,53Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6124W69658001AZACTAM 1.000 mgPULB. PT. SOL. INJ.1.000 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAAZTREONAMCutie cu 1 flac. din sticlă cu pulb. pt. sol. inj.J01DF0151,4157,5872,80SPPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6125W69300001INFILEA 0,5 mg/gCREMĂ0,5 mg/gEGIS PHARMACEUTICALS PLC. - UNGARIACLOBETASOLUMCutie cu 1 tub pliabil din Al cu membrană x 30 g cremă (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere a tubului 2 luni)D07AD01MGgeneric7.058.0310.86Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6126W62603001SPECTRILA 10.000 UIPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.10.000 UIMEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE - GERMANIAASPARAGINAZUMCutie cu 1 flac. de 20 ml din sticlă conținând 10.000 unități de asparaginază (2 ani)L01XX02MIinovativ2.824,982.854,983.150,08Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6127W69629005EVOLTRA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSCLOFARABINUMCutie x 1 flac. cu conc. pt. sol. perf. (3 ani)L01BB06MOorfan5.355,925.385,925.908,80Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6128W69627001ALDURAZYME 100 U/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 U/mlSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSLARONIDAZUMCutie x 1 flac. x 5 ml (3 ani)A16AB05MIinovativ2.336,242.366,242.617,35Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6129W69630001XENPOZYME 20 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.20 mgSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSOLIPUDASE ALFACutie cu 1 flac. din sticlă care conține 20 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (48 luni - flacon nedeschis)A16AB25MOorfan19.671,5919.701,5921.512,88Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6130W69628001MOZOBIL 20 mg/mlSOL. INJ.20 mg/mlSANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOSPLERIXAFORUMFlacon cu 1,2 ml sol. x 20 mg/ml (3 ani)L03AX16MOorfan21.550,5721.580,5723.560,97Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6131W69525004CARBOPLATINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIACARBOPLATINUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună cu 60 ml conc. pt. sol. perf. conținând 600 mg carboplatină (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)L01XA02MGgeneric204,08224,48274,05Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6132W69525003CARBOPLATINA ACCORD 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIACARBOPLATINUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună cu 45 ml conc. pt. sol. perf. conținând 450 mg carboplatină (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)L01XA02MGgeneric126,39139,03169,73Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6133W69241002YUFLYMA 80 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ80 mg/0,8 mlCELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIAADALIMUMABUM1 seringă preumplută cu apărătoare pentru ac (0,8 ml soluție sterilă) cu 2 tampoane alcool (18 luni)L04AB04MBbiosimilar2.064,382.094,382.321,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6134W69603002GELISIA 1 mg/gGEL OFT. ÎN RECIPIENT UNIDOZĂ1 mg/mlSIFI S.P.A. - ITALIATIMOLOLUMCutie cu 6 pungi din poliester/Al/PE a câte 5 recipiente unidoză din PEJD a câte 0,4 g gel (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a recipientului se utilizează imediat.)S01ED01MGgeneric65,3673,2092,56Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6135W69644007QUETIAPINA TEVA 150 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.150 mgTEVA B.V. - ȚĂRILE DE JOSQUETIAPINUMCutie cu blist. PVC/PVDC-Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)N05AH04MGgeneric102,25112,48137,31Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6136W61779003CEFTAZIDIMA MIP 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gMIP PHARMA GMBH - GERMANIACEFTAZIDIMUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră care conține pulb. pt. sol. inj./perf.J01DD02MGgeneric258,69284,56347,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6137W55119001CEFUROXIMA-MIP 750 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.750 mgMIP PHARMA GMBH - GERMANIACEFUROXIMUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră tip III, cu capacitatea de 15 ml, cu 750 mg pulb. pt. sol. inj./perf. (2 ani)J01DC02MGgeneric166,15182,77223,12Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6138W69090002ABIRATERONA SUN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDAABIRATERONUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC//Al x 60 compr. film. (2 ani)L02BX03MGgeneric14.912,5814.942,5816.325,56Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6139W69477001GIAPREZA 2,5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlPAION DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIAANGIOTENSINUM IICutie cu 10 flac. de sticlă x 1 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani - flacon sigilat)C01CX09MIinovativ69.113,4969.143,4975.404,55Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6140W69479001XERAVA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPAION DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIAERAVACICLINUMCutie cu 10 flac. din sticlă care conțin pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani)J01AA13MIinovativ6.027,586.057,586.640,91Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6141W68965030VIMOVO 500 mg/20 mgCOMPR. CU ELIB. MODIF.500 mg/20 mgGRÜNENTHAL GMBH - GERMANIACOMBINAȚII (NAPROXENUM + ESOMEPRAZOLUM)Cutie cu 1 flac. din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem securizat pentru copii și desicant (silicagel) inclus în capac x 60 compr. elib. modif. (2 ani)M01AE52MIinovativ85,3395,57120,84Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6142W68764001SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mgCOMPR. FILM.25 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric51,2057,3572,51Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6143W68764002SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mgCOMPR. FILM.25 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric102,41112,65137,52Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6144W68764003SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mgCOMPR. FILM.25 mgAS GRINDEKS - LETONIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (18 luni)A10BH01MGgeneric179,22197,14240,67Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6145W69438001RANIVISIO 10 mg/mlSOL. INJ.10 mg/mlMIDAS PHARMA GMBH - GERMANIARANIBIZUMABUMCutie cu 1 flac. (din sticlă de tip I) conținând 0,23 ml soluție sterilă (3 ani)S01LA04MBbiosimilar3.020,613.050,613.363,31Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6146W69229005SUPROVIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMERCK ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al x 30 compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric121,64133,81163,35Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6147W69183001PRODUODOPA 240 mg/ml + 12 mg/mlSOL. PERF.240 mg/ml + 12 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KG - GERMANIACOMBINAȚII (FOSLEVODOPUM + FOSCARBIDOPUM)Cutie cu 7 flac. din sticlă incoloră x 10 ml sol. perf. (20 luni după ambalare pt. comercializare; după deschiderea flac. se utilizează imediat.)N04BA07MIinovativ4.198,994.228,994.647,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6148W61780003CEFTAZIDIMA MIP 2 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.2 gMIP PHARMA GMBH - GERMANIACEFTAZIDIMUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră care conține pulb. pt. sol. inj./perf. (30 luni după ambalarea pt. comercializare; după reconstituire se utilizează imediat.)J01DD02MGgeneric464,39494,39577,04Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6149W69448001SOLIFENACIN/ TAMSULOSIN TEVA 6 mg/0,4 mgCOMPR. CU ELIB. MODIF.6 mg/0,4 mgTEVA B.V. - OLANDACOMBINAȚII (SOLIFENACINUM SUCCINATE + TAMSULOSINUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. cu elib. modif. (2 ani)G04CA53MGgeneric138,45152,29185,92Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6150W68793007BOSENTAN TERAPIA 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIABOSENTANUMCutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al perforate cu doza unitară din PVC-PE-PVdC/Al conținând 56 x1 compr. film. (36 luni)C02KX01MGgeneric5.153,525.183,525.688,19Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6151W68965029VIMOVO 500 mg/200 mgCOMPR. CU ELIB. MODIF.500 mg/20 mgGRÜNENTHAL GMBH - GERMANIACOMBINAȚII (NAPROXENUM + ESOMEPRAZOLUM)Cutie cu 1 flac. din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem securizat pentru copii și desicant (silicagel) inclus în capac x 30 compr. elib. modif. (2 ani)M01AE52MIinovativ46,3352,8266,78Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6152W69462001VYEPTI 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/mlH. LUNDBECK A/S - DANEMARCAEPTINEZUMABUMCutie cu 1 flac. care conține conc. pt. sol. perf. (3 ani)N02CD05MIinovativ5.103,585.133,585.633,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6153W68768001SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgAS GRINDEKS - LETONIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric144,19158,61193,63Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6154W68768002SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgAS GRINDEKS - LETONIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric288,39317,23383,93Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6155W68768003SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgAS GRINDEKS - LETONIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric504,69534,69620,96Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  6156W66527001STEGLUJAN 5 mg/100 mgCOMPR. FILM.5 mg + 100 mgMERCK SHARP DOHME B.V. - OLANDAERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUMCutie cu blist. x 28 comprimate filmate (2 ani)A10BD24MIinovativ289,90318,89385,74Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2. Pozițiile nr. 218, 1950, 1951, 1952, 1953, 2028, 3172, 3173, 3519, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4559, 4991, 5109, 5110, 5111, 5124, 5125, 5126, 5817, 5819 și 5830 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Cod_cimObsDenumire produsFormăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  218W42203001!ALDURAZYME 100U/mlCONC. PT. SOL. PERF.100 U/mlGENZYME EUROPE BVLARONIDAZUMCutie x 1 flac. x 5 mlA16AB05MIinovativ2.336,242.366,242.617,35DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  1950W63901001!ERLOTINIB MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.ERLOTINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC-Al x 30 comprimate filmate (4 ani)L01XE03MGgeneric3.846,763.876,764.263,82DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  1951W68228001ERLOTINIB MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDERLOTINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film.L01XE03MGgeneric3.846,763.876,764.263,82Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  1952W63902001!ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN S.A.S.ERLOTINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC-Al x 30 comprimate filmate (4 ani)L01XE03MGgeneric4.698,074.728,075.191,75DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  1953W68229001ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDERLOTINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film.L01XE03MGgeneric4.698,074.728,075.191,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  2028W53291005!EVOLTRA 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlGENZYME EUROPE BVCLOFARABINUMCutie x 1 flac. cu conc. pt. sol. perf.L01BB06MOorfan5.355,925.385,925.908,80DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  3172W64660001LYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA AB - SUEDIAOLAPARIBUMCutie cu blist. Al/Al x 56 compr. film. ( 3 ani)L01XX46MIinovativ9.102,339.132,339.992,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  3173W64661001LYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA AB - SUEDIAOLAPARIBUMCutie cu blist. Al/Al x 56 compr. film. ( 3 ani)L01XX46MIinovativ10.294,8610.324,8611.292,25Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  ……………………………..
  3519W54580001!MOZOBIL 20 mg/mlSOL. INJ.20 mg/mlGENZYME EUROPE B.V.PLERIXAFORFlacon cu 1,2 ml sol. x 20 mg/mlL03AX16MOorfan21.550,5721.580,5723.560,97DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  4313W62403002!PRALUENT 150 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT150 mgSANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANȚAALIROCUMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumpluteC10AX14MIinovativ1.720,891.750,891.946,62DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  4314W69333002PRALUENT 150 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT150 mgSANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANȚAALIROCUMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute x 1 ml (2 ani)C10AX14MIinovativ1.720,891.750,891.946,62Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  4315W68163001!PRALUENT 300 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT300 mgSANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANȚAALIROCUMABUMCutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut (2 ani)C10AX14MIinovativ1.759,471.789,471.988,67DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  4316W69335001PRALUENT 300 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT300 mgSANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANȚAALIROCUMABUMCutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 2 ml (2 ani)C10AX14MIinovativ1.759,471.789,471.988,67Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  4317W62401002!PRALUENT 75 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT75 mgSANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANȚAALIROCUMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute x 1 mlC10AX14MIinovativ1.746,111.776,111.974,11DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  4318W69331002PRALUENT 75 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT75 mgSANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANȚAALIROCUMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute x 1 ml (2 ani)C10AX14MIinovativ1.746,111.776,111.974,11Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  ……………………………..
  4559W62419001REPATHA 140 mgSOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT140 mgAMGEN EUROPE B.V.EVOLOCUMABUMCutie cu 2 penuri SureClick preumpluteC10AX13MIinovativ1.682,411.712,411.904,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.
  ……………………………..
  4991W68829001SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITEDSORAFENIBUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 112 compr. film.L01EX02MGgeneric8.905,908.935,899.778,28Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  5109W65945003!SUNITINIB MYLAN 12,5 mgCAPS.12,5 mgMYLAN IRELAND LIMITEDSUNITINIBUMFlac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps. (3 ani)L01XE04MGgeneric2.190,512.220,512.458,51DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5110W65946003!SUNITINIB MYLAN 25 mgCAPS.25 mgMYLAN IRELAND LIMITEDSUNITINIBUMFlac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps. (3 ani)L01XE04MGgeneric4.393,554.423,554.859,82DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5111W65948003!SUNITINIB MYLAN 50 mgCAPS.50 mgMYLAN IRELAND LIMITEDSUNITINIBUMFlac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps. (3 ani)L01XE04MGgeneric8.763,318.793,319.622,86DCPrețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  5124W68830003SUNITINIB VIATRIS 12,5 mgCAPS.12,5 mgVIATRIS LIMITEDSUNITINIBUMFlac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps.L01EX01MGgeneric2.190,512.220,512.458,51Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5125W68831003SUNITINIB VIATRIS 25 mgCAPS.25 mgVIATRIS LIMITEDSUNITINIBUMFlac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps.L01EX01MGgeneric4.393,554.423,554.859,82Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  5126W68833003SUNITINIB VIATRIS 50 mgCAPS.50 mgVIATRIS LIMITEDSUNITINIBUMFlac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps.L01EX01MGgeneric8.763,318.793,319.622,86Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  5817W63897001XARELTO 15 mgCOMPR. FILM.15 mgBAYER AGRIVAROXABANUMCutie cu blist PP/Al x 98 compr. film.B01AF01MIinovativ785,37815,37926,90Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  5819W63898001XARELTO 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBAYER AGRIVAROXABANUMCutie cu blist PP/Al x 98 compr. film.B01AF01MIinovativ785,06815,06926,57Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  ……………………………..
  5830W68945001!XENPOZYME 20 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.20 mgGENZYME EUROPE B.V. - OLANDAOLIPUDASE ALFACutie cu 1 flac. din sticlă care conține 20 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (48 luni - flacon nedeschis)A16AB25MOorfan19.671,5919.701,5921.512,88Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  3. Pozițiile nr. 120, 121, 1253, 1254, 1255, 1766, 2611, 2612 , 3432, 3433, 3434 și 4993 se abrogă.
  -----