ORDIN nr. 3.575 din 20 octombrie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 octombrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 19.227/2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 și 683 bis din 25 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 3.575.  +  ANEXĂ
  Modificări și completări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
  care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor
  sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru
  acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate
  și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în
  Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România,
  a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. După poziția nr. 6374 se introduc opt noi poziții, pozițiile nr. 6375-6382, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn./obs.StareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  6375NW69765001ATOVAQUON/ PROGUANILHDRO CHLORID STADA 250 mg/100 mgCOMPR. FILM.250 mg/ 100 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (ATOVAQUONUM + PROGUANILI)Cutie cu 12 compr. film. (3 ani)P01BB51MG99,85111,83136,52Cant. 540 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 19.09.2024.
  6376NW69754001MAGNESIUM SULFATE KALCEKS 200 mg/mlSOL INJ./PERF.200 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAMAGNESII SULFASCutie cu 5 fiole a câte 10 ml sol. inj./perf. (5 ani)A12CC02MG19,2521,9429,66Cant. 10.000 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 11.09.2024.
  6377NW59828001NORMOSANGCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAHEMINA UMANĂ1 cutie x 4 fiole x 10 ml conc. pt. sol. perf. (2 ani)B06ABMI9.675,859.705,8510.617,53Autorizație pentru nevoi speciale nr. 826/2023 Cant. 1 cutiePrețurile sunt valabile până la data de 20.09.2024.
  6378NW63723001ARTESUN 60 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.60 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAARTESUNATECutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 de luni)P01BE03MI725,00755,00861,10Autorizație pentru nevoi speciale nr. 827/2023 Cant. 28 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 24.09.2024.
  6379NW69760001FOSCAVIR 24 mg/mlSOL. PERF.24 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAFOSCARNETCutie cu 1 flac. x 250 ml sol. perf. (2 ani)J05AD01MG774,00804,00914,51Autorizație pentru nevoi speciale nr. 824/2023 Cant. 28 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 14.09.2024.
  6380NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1.291,161.321,161.478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 828/2023 Cant. 18 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 28.09.2024.
  6381NW69520001ABRAXANE 5 mg/mlPULB. PT. DISPERSIE PERF.5 mg/mlALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAPACLITAXELUMCutie cu 1 flac. a 100 mg pulb. pt. dispersie perf. (3 ani)L01CD01MI1.291,161.321,161.478,21Autorizație pentru nevoi speciale nr. 829/2023 Cant. 6 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 3.10.2024.
  6382NW69722001COTRIM-RATIOPHARM 400 mg/80 mgSOL. INJ.400 mg/ 80 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIASULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMCutie cu 5 fiole a câte 5 ml sol. inj. J01EE01MG47,3754,0068,28Cant. 900 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 3.08.2024.
  2. Pozițiile nr. 2796, 2797, 2868, 2946, 4369, 5255 și 5687 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn./obs.StareCodDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  2796NW69207001INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie cu 1 flac. din sticlă a 100 ml sol. perf. (3 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)J06BA02MDS2.318,502.348,502.598,02Cant. 471 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 19.10.2024.
  2797NW69207002INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lPRISUM HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂCutie cu 1 flac. din sticlă a 200 ml sol. perf. (3 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)J06BA02MDS4.637,004.667,005.125,18Cant. 3.467 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 19.10.2024.
  ...............................................
  2868NW69199001ISOPRENALIN MACURE 0,2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.0,2 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAISOPRENALINUMCutie cu 5 fiole de sticlă a câte 5 ml (24 de luni)C01CA02MG490,00520,00604,95Cant. 572 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 13.10.2024.
  ...............................................
  2946NW69211001KAMRAB 150 UI/mlSOL. INJ.150 UI/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ ANTIRABICĂ UMANĂCutie cu un flac. a 2 ml sol. inj.J06BB05MG887,00917,001.037,68Cant. 476 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 20.10.2024.
  .......................................
  4369NW69257001PETINIMID 250 mgCAPS.250 mgFARMEXIM - S.A. - ROMÂNIAETHOSUXIMIDUMCutie cu 10 blist. x 10 caps. (4 ani)N03AD01MG153,92169,32206,70Cant. 2.487 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 14.11.2024.
  ........................................
  5255NW69202001STREPTOMICI-NĂ SULFAT CRISTALIZATĂ 1 gPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.1 gC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIASTREPTOMYCINUMCutie cu 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 fiolă x 2 ml apă pt. preparate injectabile (48 de luni)J01GA01MG14,8816,9722,93Cant. 44.367 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 17.10.2024.
  .......................................
  5687NW69235001TURKTIPSAN NEOSTIGMINE METHYL SULFATE 0,5 mg/mlSOL. INJ.0,5 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIANEOSTIGMINI METILSULFASCutie cu 6 fiole a câte 1 ml soluție injectabilăN07AA01MG11,2912,8717,40Cant. 230.894 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 31.10.2024.
  -----