HOTĂRÂRE nr. 1 din 23 octombrie 1995 (**republicată**)Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România**)
EMITENT
 • CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 28 martie 2001  Notă
  Modificările prevăzute de HOTĂRÂREA nr. 13/294 din 12 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2014 și de HOTĂRÂREA nr. 18/443 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2018, se referă la REGULAMENTUL din 23 octombrie 1995 de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România republicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2008. HOTĂRÂREA nr. 1 din 23 octombrie 1995 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 28 martie 2001 și modificată ulterior prin HOTĂRÂREA nr. 8/90 din 14 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 23 iunie 2008, fără a mai fi republicată ulterior.
  Notă
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 20/118 din 4 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 10 aprilie 2020, se prelungește perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020.
  **) Republicată în temeiul prevederilor art. III din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 00/36/2000 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 12 septembrie 2000, dându-se textelor o noua numerotare. Notă
  Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost aprobat prin Hotărârea Conferintei naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 27 noiembrie 1995.
  REGULAMENTde organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizațidin România---------