HOTĂRÂRE nr. 98 din 16 octombrie 2023privind alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 16 octombrie 2023    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 28 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe alege în funcția de secretar al Biroului permanent al Senatului domnul senator Humelnicu Marius, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 16 octombrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 16 octombrie 2023.Nr. 98.-----