HOTĂRÂRE nr. 97 din 16 octombrie 2023privind vacantarea unui mandat de senator
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 16 octombrie 2023    Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Mocioalcă Ion, ales în Circumscripția electorală nr. 11 Caraș-Severin,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 205 și 207 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Mocioalcă Ion, începând cu data de 13 octombrie 2023, și declară vacant locul de senator ales în Circumscripția electorală nr. 11 Caraș-Severin.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 16 octombrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    SORIN-MIHAI CÎMPEANU
    București, 16 octombrie 2023.Nr. 97.----