ORDIN nr. 21.207 din 5 octombrie 2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023  Având în vedere:– Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 21.041/2023 privind organizarea selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare;– Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 385/2021 referitor la Metodologia privind selecția membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.239/2023 privind condițiile de etică ale membrilor organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;– Referatul de aprobare nr. 667 din 28.09.2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 24 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În tabelul Comisiei 4 „Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate“, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Zgură Ion-SorinInstitutul de Științe Spațiale - Filiala INFLPRMembru
  2. În tabelul Comisiei 4 „Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate“, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  3.Benghea-Mălăieș Andrei-GabrielCredia FintechMembru
  3. În tabelul Comisiei 6 „Științe umaniste, patrimoniu și identitate culturală“, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Terian-Dan AndreiUniversitatea «Lucian Blaga» din SibiuMembru
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 21.207.-----