ORDIN nr. 1.612 din 4 octombrie 2023privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 12 octombrie 2023    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.213 din 29.09.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă documentele care pot fi solicitate de către organul fiscal, în vederea verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 61 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul activității de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, precum și în cazul activității de transport în regim de taxi, organul fiscal poate solicita copia contractului de comodat sau de închiriere a autovehiculului.(3) În cazul persoanelor fizice care închiriază în scop turistic camerele situate în locuințe personale, organul fiscal poate solicita o dovadă a deținerii în proprietate a spațiului sau a dreptului de a subînchiria imobilul.  +  Articolul 2În cazul activității de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, organul fiscal poate solicita Autorității Rutiere Române - A.R.R. informații care se regăsesc în cuprinsul autorizației pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, precum și în copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, în baza unui protocol interinstituțional.  +  Articolul 3În cazul în care utilizatorul aparatului de marcat a decedat, iar moștenitorul de drept al aparatului de marcat depune cerere pentru atribuirea numărului unic de identificare, organul fiscal solicită acestuia certificatul de moștenitor care atestă includerea în masa succesorală a aparatului de marcat electronic fiscal.  +  Articolul 4Administrațiile județene ale finanțelor publice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, vor/va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
    București, 4 octombrie 2023.Nr. 1.612.------